Goeree-Overflakkee tekent ‘Parijsverklaring’

26 november 2015

Het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee ondertekent de Klimaatverklaring, oftewel Parijsverklaring, die is opgesteld door het Klimaatverbond Nederland en de Klimaatcoalitie Nederland. De verklaring is in aanloop naar de VN Klimaattop COP21, die dit jaar plaatsvindt in Parijs, geformuleerd. De Parijsverklaring roept op tot een daadkrachtig, lokaal, nationaal en mondiaal klimaatbeleid, met als doelstelling het tegengaan van klimaatverandering en een klimaatneutraal Nederland.

Deze doelstellingen passen bij de duurzame ambities en doelstellingen van Goeree-Overflakkee, dat in 2020 energieneutraal wil zijn. De duurzame ambitie van het eiland is verbonden aan het feit dat klimaatverandering leidt tot zeespiegelstijging en periodiek hogere rivierafvoeren. Kortom voldoende reden om als eiland in actie te komen. Goeree-Overflakkee is als één van de weinige Nederlandse gemeente aanwezig tijdens de Klimaattop in Parijs. Op verzoek van het ministerie van I&M organiseert Goeree-Overflakkee samen met enkele partners een side event in het Holland Climate Pavilion tijdens de VN Klimaattop in Parijs. Tijdens dit event deelt Goeree-Overflakkee haar duurzame ambities met de internationale deelnemers van de klimaattop, de grootste duurzaamheidsconferentie van deze tijd.

Goeree-Overflakkee tijdens klimaattop
Het eiland Goeree-Overflakkee heeft de ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn door energiebesparing en duurzame energieopwekking door gebruik te maken van de zon, zee en wind. Naast het uitdragen van de duurzame ambitie wordt tijdens de klimaattop ook informatie gedeeld over twee zeer innovatieve projecten die samen met ondernemers, maatschappelijke partijen en andere overheden op het eiland worden gerealiseerd: de getijdencentrale in de Brouwersdam en de bouw van een duurzaam tankstation waar onder meer duurzame waterstof getankt kan worden. Daarnaast geeft Stedin uitleg over innovatieve technieken voor energieopslag.

Parijsverklaring
De Parijsverklaring is inmiddels door meerdere gemeenten, provincies en waterschappen ondertekent. Met het ondertekenen van de verklaring roepen al deze partijen onze landelijke overheid en leiders van de Europese Unie op tot daadkrachtig klimaatbeleid. Zij zetten in op ambitieuze programma’s met als gezamenlijk doel: voorkomen dat de atmosfeer met meer dan 2 graden Celsius opwarmt. De ondertekenaars verklaren dat zij als organisatie uiterlijk in 2030 klimaatneutraal zijn. Voor de gehele regio, gemeente of provincie is de deadline gesteld op 2050. Goeree-Overflakkee wil deze doelstellingen al veel eerder behalen.