Kom in actie tegen Kindermishandeling!

16 november 2015

Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 november is het de Week tegen Kindermishandeling. Jaarlijks worden 119.000 kinderen in Nederland mishandeld. Dat is gemiddeld in elke schoolklas één kind!

Helaas krijgt maar de helft van deze kinderen hulp. Het zwijgen van omstanders is het meest pijnlijk voor de kinderen. Het geeft hen het gevoel dat niemand om ze geeft. Mishandelde kinderen die zelf niet durven te praten, hebben iemand in de omgeving nodig die alert is en in actie komt. Familieleden, onderwijzers, buren of clubgenoten bijvoorbeeld.

Kindermishandeling
Kindermishandeling bevat alle gedragingen waarbij een kind geestelijk of lichamelijk geschaad wordt, door actief optreden, of passieve nalatigheid van ouders of verzorgers. Ook als een kind getuige is van een vechtscheiding of geweld binnen een gezin, kan dat ernstige gevolgen hebben voor een kind.

Aanpak op Goeree-Overflakkee
Op Goeree-Overflakkee zetten veel professionals zich in voor kinder- en jeugdhulp. De gemeente heeft hiervoor aandacht gevraagd door het organiseren van een persgesprek op woensdag 4 november. Hierbij waren, naast diverse media, onder andere wethouder Gerrit de Jong en vertegenwoordigers van het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Jeugd Ondersteuningsteam van de gemeente Goeree-Overflakkee, een maatschappelijk werkster van CuraMare, een gezinsregisseur, een gedragswetenschapper en een beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken aanwezig. Gezamenlijk hebben zij het belang benadrukt van vroegtijdige signalering als het misgaat en het organiseren van de juiste hulp.

Veiligheid van ieder kind
“Ieder kind moet veilig kunnen opgroeien op Goeree-Overflakkee”, zegt wethouder De Jong. In 2014 waren er in totaal ruim 200 meldingen van huiselijk geweld op het eiland. “Het is onze gezamenlijke ambitie om dit aantal terug te brengen naar nul!” De diverse professionals zijn er om een duw in de goede richting te geven, het onderwerp bespreekbaar te maken, hulp te bieden, advies te geven, door te verwijzen naar de juiste instantie. “Het doel is om samen te zoeken naar de beste oplossing en te zorgen dat het door aandacht en ondersteuning weer leuk wordt thuis”, licht de wethouder toe.

Wat kunt u doen?
Kom in actie bij een vermoeden van kindermishandeling! Dit kan door advies in te winnen bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, het Jeugd Ondersteuningsteam van de gemeente of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ouders kunnen een behoefte aan hulp ook kenbaar maken bij bijvoorbeeld de huisarts of op school. Eén persoon die in actie komt, is al genoeg om het leven van een mishandeld kind voorgoed te veranderen.

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is er voor iedereen die te maken heeft met geweld of verwaarlozing in de huiselijke kring. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Het kan gaan om allerlei vormen van geweld. Kijk voor meer informatie op www.veiligthuisrr.nl. Voor vragen of advies kunt u bellen met 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). Professionals bellen met 010- 412 81 10.