Raadsvergadering 3 december 2015

28 november 2015

Op donderdag 3 december 2015 staat er een raadsvergadering gepland. De aanvang is om 19.30 uur. Tijdens deze vergadering zullen de volgende zaken de revue passeren:

Beeldvormende fase
In de beeldvormende fase worden de volgende onderwerpen behandeld:
– Najaarsnota meerjarenperspectief grondbedrijfsfuncties 2015
– Beantwoording vragen VKGO inzake financiële opbrengst windenergie de Noordrand
– Permanente bewoning van recreatiewoningen

Oordeelsvormende fase
In deze fase van de vergadering wordt het Beleid zandwallengebied en bebouwingslinten besproken. Daarna wordt de Verordening haven- en kadegelden 2016 besproken.

Besluitvormende fase
In deze fase wordt een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

– Beleidsplan openbare verlichting 2015-2024
– Verordening precariobelasting standplaatsen 2016
– Programmabegroting 2015 en 2015 Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta
– Wijziging gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta
– Wijziging verordening leerlingenvervoer Goeree-Overflakkee 2015
– Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Goeree-Overflakkee
– Plan van Aanpak toekomstige invulling rekenkamerfunctie.