Ontwerpbestemmingsplan ‘Gemeentewerf Middelharnis’ ter inzage

22 december 2015

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Gemeentewerf Middelharnis’ ligt met ingang van 18 december gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Middelharnis. Het plan heeft betrekking op het stuk grond aan de noordoost zijde van Middelharnis, dat ingesloten is tussen de Vissersdijk, het Nieuwepad en het havenkanaal Sommelsdijk. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 25 woningen met bijbehorende tuinen, erven en infrastructuur te realiseren.

Stukken inzien
Het ontwerpbestemmingsplan (inclusief bijlagen) in pdf-formaat is in te zien via www.goeree-overflakkee.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan kan ook worden ingezien in het gemeentehuis, Koningin Julianaweg 45 in Middelharnis. Het gemeentehuis is geopend op maandag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur 11.00 uur. In verband met de feestdagen gelden afwijkende openingstijden. Kijk voor de meest actuele openingstijden op www.goeree-overflakkee.nl. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt online via www.goeree-overflakkee.nl of telefonisch via 14 0187 een afspraak maken. Bij verschillen tussen het digitale en het papieren plan is het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

Zienswijzen
Op het ontwerpbestemmingsplan kunnen tot en met 28 januari 2016 zienswijzen worden ingediend. Dit kan mondeling of schriftelijk. De schriftelijke zienswijze, onder vermelding van ontwerpbestemmingsplan ‘Gemeentewerf Middelharnis’, dient te worden gericht aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met Tom van Rossum van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tom van Rossum van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187.