Ontwerpwijzigingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘De Goede Ree’ ter inzage

23 december 2015

Het ontwerpwijzigingsplan en het beeldkwaliteitsplan ‘De Goede Ree’ liggen van 22 december 2015 tot en met 1 februari 2016 ter inzage. Het plan heeft betrekking op het stuk grond ten noorden van de Prinsesselaan en verder tussen de Langeweg en de A.J. de Graaffstraat/Stoofhoek in Sommelsdijk. Met het wijzigingsplan wordt de huidige maatschappelijke bestemming gewijzigd in een woonbestemming. Hierdoor is het mogelijk om maximaal 80 woningen te realiseren. Om de nieuwe bebouwing te laten aansluiten bij de bestaande omgeving, zijn hiervoor beeldkwaliteitseisen opgesteld.

Ontwerpwijzigingsplan
Door het wijzigingsplan wordt het mogelijk gemaakt om op het terrein van het voormalige verzorgingscomplex ‘De Goede Ree’ maximaal 80 woningen in verschillende woningtypen te realiseren. Enkele waardevolle elementen, die op het voormalige terrein van het verzorgingscomplex aanwezig waren, komen in de nieuwe plannen terug. Dit zijn onder andere een vijver, waardevolle bomen, entreepenanten, hagen en de entree van het nieuwe appartementengebouw.

Beeldkwaliteitsplan
In het ontwerpwijzigingsplan worden geen richtlijnen of toetsingscriteria aangegeven voor de de nieuwe bebouwing. Om de nieuwe bebouwing aan te laten sluiten bij de bestaande omgeving zijn hiervoor beeldkwaliteitseisen opgesteld. Voor de architectonische uitwerking van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte is het beeldkwaliteitsplan ‘De Goede Ree’ ontwikkeld.

Besluit hogere grenswaarden
In het kader van het wijzigingsplan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Bij twee nieuw te bouwen vrijstaande woningen aan de Langeweg wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden. Om de nieuwe woningen aan de Langeweg te kunnen realiseren moet een hogere grenswaardenprocedure worden doorlopen.

Stukken inzien
Het ontwerpwijzigingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn in te zien via www.goeree-overflakkee.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken kunnen ook tijdens openingstijden worden ingezien in het gemeentehuis. De stukken van het ontwerpbesluit hogere grenswaarden zijn alleen in te zien op het gemeentehuis.

Zienswijzen
Op het ontwerpwijzigingsplan en het beeldkwaliteitsplan kunnen tot en met 1 februari 2016 zienswijzen worden ingediend. Op het ontwerpbesluit hogere grenswaarden kan vanaf 29 december 2015 tot en met 8 februari 2016 een zienswijze worden ingediend. Het indienen van zienswijzen kan mondeling of schriftelijk. De schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis.

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met Tom van Rossum van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van de plannen.