Uniek in Nederland: Van koeienmest tot aardgas!

3 december 2015

Waardevolle bronnen combineren met moderne technieken wordt sinds kort gedaan op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee! Op het gemengd agrarisch bedrijf van de familie Ras in Den Bommel wordt via een unieke innovatieve methode biogas opgewaardeerd tot groengas. Oftewel koeienmest wordt omgezet in groen aardgas!

Bij de boerderij draait sinds kort een kleinschalige mono-mestvergistingsinstallatie, die het mogelijk maakt om uit een waardevolle bron, zoals koeienmest, biogas te halen. Dit biogas wordt opgewaardeerd tot groengas. Het groengas is van een hoge kwaliteit en wordt direct geleverd aan het aardgasnet op Goeree-Overflakkee. “Het is de eerste mono-mestvergistingsinstallatie in Nederland die rundveemest omzet in biogas en vervolgens groen aardgas. Een mooi initiatief van de familie Ras, dat prachtig past bij de ambitie die we als eiland hebben om in 2020 energieneutraal te zijn”, vertelt wethouder Arend-Jan van der Vlugt. “Naast de vele initiatieven die lopen op ons mooie eiland, voegt het project van Ras echt wat toe op het gebied van duurzaamheid en innovatie!”

Koeienmest als energiebron
De koeienmest die voorheen alleen als voeding werd gebruikt voor land en plant, wordt nu via deze unieke installatie ook als energiebron gebruikt voor iedereen die is aangesloten op het aardgasnet. Een unieke vorm van een duurzame energiebron. “Wanneer de installatie op volle capaciteit draait, dan wordt er circa 8000 mᶾ dagverse mest per jaar door de installatie gepompt. Dit is goed voor 185.000 mᶾ aardgas, oftewel ongeveer 120 huishoudens per jaar. Kortom: er zijn drie koeien nodig om een huishouden een vol jaar van gas te voorzien”, geeft Jaap Jan Ras enthousiast aan.

Rentmeesterschap
“Ons bedrijf staat voor gezonde en verantwoorde voeding met respect voor dier en milieu, verweven met het leven op en van de boerderij. Rentmeesterschap is bij ons een dagelijkse bezigheid. We vinden het belangrijk, ook voor toekomstige generaties, om na te denken over het verduurzamen van ons bedrijf. Met dit initiatief kunnen we bijdragen aan een duurzame toekomst!”, aldus een bevlogen Jaap Jan Ras.