Vanaf 2016 zorgt de Regiotaxi Goeree-Overflakkee voor het Wmo-vervoer

7 december 2015

Vanaf 1 januari 2016 wordt gebruikgemaakt van een nieuw collectief vervoerssysteem voor het Wmo-vervoer op Goeree-Overflakkee. Op vrijdagmiddag 4 december zijn op het gemeentehuis in Middelharnis de nieuwe vervoerscontracten ondertekend tussen de gemeente Goeree-Overflakkee, Connexxion Taxi Services BV en Taxi De Vlieger Zierikzee BV. De contracten zijn op basis van een aanbestedingsprocedure tot stand zijn gekomen. Wethouder Gerrit de Jong tekende namens de gemeente.

Collectief vervoer vanaf 2016
Het nieuwe vervoerssysteem is een collectief systeem. Wmo-geïndiceerde taxireizigers kunnen vanaf 1 januari 2016 reizen met de Regiotaxi Goeree-Overflakkee. De regie wordt georganiseerd bij de gemeentelijke Regiecentrale Zeeland (GVC). Dit houdt in dat zij de planning van de ritten en de contacten met de vervoerders beheren. De gemeente is hier nauw bij betrokken en houdt zicht op het verloop. De ondertekening van het contract met de Regiecentrale Zeeland vond plaats op 5 november 2015. Het is een contract voor twee jaar, met ingang van 1 januari 2016. De mogelijkheid om, naast de Wmo-geïndiceerden, ook andere doelgroepen toe te voegen aan het collectief vervoerssysteem, wordt nader onderzocht.

Waarom een nieuw vervoerssysteem?
Het vervoerssysteem wordt om twee redenen aangepast. De huidige vervoersvoorziening kan niet blijven bestaan door een wetswijziging. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 vervangt de ‘oude’ Wmo 2007, waardoor de oude financiële tegemoetkoming (een zogenaamde verstrekkingsvorm) niet meer bestaat. Daarnaast rijden er veel taxi’s voor verschillende groepen reizigers, terwijl het openbaar vervoer steeds toegankelijker geworden is. Mogelijk kunnen de verschillende vormen van doelgroepenvervoer op Goeree-Overflakkee efficiënter georganiseerd worden.

Proef voor twee jaar
Het Wmo-vervoer wordt door middel van een pilot (proefproject) georganiseerd. De pilot loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017. De regie ligt bij de Regiecentrale, de uitvoering bij de vervoerders, dit zijn Connexxion Taxi Services BV en Taxi De Vlieger Zierikzee BV. Voor reizigers ontstaat hiermee één loket waar zij terecht kunnen voor informatie en reserveringen van ritten. De reizende cliënten blijven kwalitatief goed taxivervoer ontvangen van deur-tot-deur of van deur-tot-halte door een erkend taxibedrijf.

Meer informatie
Alle Wmo-geïndiceerden ontvangen binnenkort van de gemeente een brief met meer informatie, een informatiefolder over de Regiotaxi Goeree-Overflakkee en een nieuwe vervoerspas. Deze informatie, evenals een overzicht met vragen en antwoorden, is te raadplegen via www.goeree-overflakkee.nl/regiotaxi.

 

Vragen?

Heeft u vragen over het nieuwe vervoerssysteem met de Regiotaxi Goeree-Overflakkee, neem dan telefonisch contact op met het Sociaal meldpunt van de gemeente via 14 0187 (keuze 1). U kunt ook een e-mail sturen naar info@goeree-overflakkee.nl.