Woningcorporaties, huurdersverenigingen en gemeente maken prestatieafspraken

10 december 2015

Op woensdag 9 december 2015 ondertekenden woningcorporaties samen met huurdersverenigingen en de gemeente feestelijk een prestatieovereenkomst in bestuurscentrum Het Rondeel. Met de afspraken in de overeenkomst is invulling gegeven aan de collectieve verantwoordelijkheid voor sociale huisvesting op Goeree-Overflakkee.

De afspraken kwamen in goede harmonie met corporaties Beter Wonen Goedereede, Beter Wonen Ooltgensplaat, FidesWonen, Woongoed GO en huurdersverenigingen Goedereede, Woonbelang en Uw Belang Ons Belang tot stand. De nieuwe Woningwet stelt eisen aan alle partijen die met sociale huisvesting bezig zijn. Corporaties, huurdersverenigingen en gemeente kunnen aan die eisen voldoen als zij voluit samenwerken. “De samenwerking op het eiland verloopt gelukkig erg goed, de prestatieafspraken zijn daar een mooi voorbeeld van”, aldus Daan Markwat, wethouder Ruimte, Wonen en Leefbaarheid van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Prestatieafspraken
In de overeenkomst staan onder meer prestatieafspraken over nieuwbouwplannen, levensloopbestendig bouwen, de betaalbaarheid van huren, verkoopbeleid en energiebesparende maatregelen. Om energiebesparende maatregelen te treffen, levert iedere woningcorporatie bijvoorbeeld een investeringsbijdrage in het gebied van hun woningvoorraad. Voor de uitvoering ervan is de corporatie zelf verantwoordelijk.

Concreet en realiseerbaar
Waar prestatieafspraken voorheen een hoog streefgehalte hadden, zijn deze afspraken nu concreet en realiseerbaar. Bovendien kunnen corporaties aan de afspraken worden gehouden. Jaarlijks zullen de corporaties de prestatieafspraken vernieuwen. De prestatieafspraken voor 2016 zijn na te lezen op de gemeentelijke website:
www.goeree-overflakkee.nl/prestatieafspraken.