15 januari 2016: Lezing over het recht van opstand

2 januari 2016

NIEUWE-TONGE – Op 15 januari organiseert SGP-jongeren Flakkee een lezing over de gereformeerde visie op het recht van opstand tegen de overheid. Dhr. G. Slootweg, hoopt zijn lezing uit te spreken in het gebouw van de Hersteld Hervormde Kerk te Nieuwe-Tonge.

20160115rechtvanopstandIn een democratie heeft de meerderheid het voor het zeggen. Het gevaar is aanwezig dat de meerderheid weinig rekening houdt met minderheden. Ook tegenwoordig worden fundamentele rituelen van, onder meer, joden en christenen bedreigd. In niet-democratische landen is dat soms nog veel erger. Wat is een christelijke houding tegenover een tirannieke overheid? Het is zinvol te kijken hoe in het verleden over deze vraag gedacht werd. Het zijn met name de Franse ‘koningsbestrijders’ geweest die in de tweede helft van de zestiende eeuw een gereformeerde visie op de overheid ontwikkeld hebben. Wat was hun invloed precies? Wat kunnen wij daarvan leren? Op die vragen zal de heer Slootweg een antwoord geven.

Dhr. G. Slootweg is werkzaam als geschiedenisdocent op de CSG Prins Maurits te Middelharnis en is ook gemeenteraadslid bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Daarnaast is hij voorzitter van studievereniging Koinonia en adviseur van SGP-jongeren Flakkee.

De lezing begint om 19:45u. Het adres van de Hersteld Hervormde Kerk te Nieuwe-Tonge is Westdijk 37. Iedereen is van harte welkom!
Kijk ook eens op: www.sgpjflakkee.nl