Ontwerpbestemmingsplan parkeerterrein Kleine Boezem Dirksland ter inzage

26 januari 2016

Het ontwerpbestemmingsplan parkeerterrein Kleine Boezem ligt met ingang van 27 januari gedurende zes weken ter inzage. Het plangebied is gelegen aan de Mozartsingel op de hoek met de West Havendijk in Dirksland. Het bestemmingsplan voorziet in een parkeervoorziening voor personeel van het ziekenhuis.

Het parkeerterrein bestaat uit circa 319 parkeerplaatsen. Het terrein kent ter hoogte van het Bachplantsoen en de Diepenbrockstraat een in- en uitrit. Na realisatie vervalt de tijdelijke parkeervoorziening aan de Mozartsingel ter hoogte van de Verdilaan. Het doel van het parkeerterrein is om de parkeerdruk in andere delen van Dirksland te verminderen. Het bestemmingsplan parkeerterrein Kleine Boezem biedt het planologische kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Ontwerpbestemmingsplan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan (inclusief bijlagen) in pdf-formaat is in te zien via de websites www.goeree-overflakkee.nl/terinzage en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ook ter inzage in het gemeentehuis, Koningin Julianaweg 45 in Middelharnis. Het gemeentehuis is geopend op maandag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt online via www.goeree-overflakkee.nl of telefonisch via 14 0187 een afspraak maken. Bij verschillen tussen het digitale en het papieren plan is het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

Zienswijzen indienen
Op het ontwerpbestemmingsplan kan men tot en met 8 maart 2016 mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen, onder vermelding van ontwerpbestemmingsplan parkeerterrein Kleine Boezem, dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen maakt men telefonisch een afspraak met André Koppenaal van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via telefoonnummer 14 0187. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt men contact op met André Koppenaal, beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0187.