Verslag raadsvergadering 28 januari 2016

29 januari 2016

De agendapunten in de raadsvergadering van donderdag 28 januari werden in hoog tempo besproken. Binnen één uur werd zowel de beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende fase behandeld. Tijdens de raadsvergadering van 28 januari waren er geen insprekers en werden er geen mondelinge vragen gesteld.

Beeldvormende fase
In de beeldvormende fase is allereerst een presentatie gegeven door de heer Musters, voorzitter van de dorpsraad Oude-Tonge, over de activiteiten van de dorpsraad en de aandachtspunten voor de kern Oude-Tonge. Hij overhandigde hierbij een dorpsplan aan de burgemeester. Vervolgens is gesproken over het bestemmingsplan Zoetwatervoorziening. Na de behandeling werd geconcludeerd dat dit voorstel geagendeerd kan worden in de oordeelsvormende fase van de volgende vergadering.

Oordeelsvormende fase
In de oordeelsvormende fase is achtereenvolgens gesproken over het verzoek voor een financiële bijdrage voor de aanpassing van het politiebureau/de brandweerkazerne in Sommelsdijk en het bestemmingsplan Nolleweg 1b te Melissant. Met beide voorstellen kon de raad direct instemmen.

Besluitvormende fase
In de besluitvormende fase is allereerst de beleidsnota zondagsrust 2016-2018 in stemming gebracht. Alle aanwezige raadsleden konden hiermee instemmen. De heer Maliepaard (fractie Maliepaard) was afwezig bij de stemming en legde voor deze afwezigheid een stemverklaring af. Verder kon de raad unaniem instemmen met de wijziging van de Parkeerverordening Goeree-Overflakkee.