Waterschap aan het werk in Middelharnis

8 januari 2016

Volgende week gaat het waterschap verder met de uitvoering van het wateraanvoerplan Middelharnis. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen of aanbrengen van duikers rond Middelharnis en Sommelsdijk.

De nieuwe duikers zijn groter dan de bestaande, zodat het water beter kan doorstromen. Voor het regelen van het waterpeil worden ook stuwen en pompen geplaatst . Dit alles leidt tot een verbetering van de waterkwaliteit in Middelharnis en de ‘De Vliegers.’  Dit gebied is een waterlichaam dat binnen  de Kaderrichtlijn Water (KRW) valt. Hiermee is tevens een deel van de maatregelen uit het waterplan Goeree-Overflakkee uitgevoerd.

De werkzaamheden duren tot medio 2016 en worden mogelijk gemaakt door mede financiering van de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland. In 2013 zijn de duikers langs de Oostplaatseweg  al vervangen.