Agrarische waterschapsbijeenkomst Goeree-Overflakkee

3 februari 2016

Op 16 februari 2016 (19:00 – 22:00 uur) zal in de ‘Grutterswei’, Willemstraat 14 in Oude Tonge vanuit het Waterschap Hollandse Delta een agrarische bijeenkomst worden gehouden voor Goeree-Overflakkee. Aan de orde komen de peilbesluitkaarten en de baggerkaarten. Vervolgens zal er een terugkoppeling gegeven worden over de maatregelen inzake de wateroverlast in 2015 en een toelichting worden gegeven op het Wegenbeheerprogramma.

Programma:

 • 19.00 uur Inloop met koffie en thee; Gelegenheid voor het bekijken en bespreken van de baggerkaarten en peilbesluitkaarten van uw gebied
 • 19.30 uur Welkom door Ad Vermeulen of Jan Smits, discussieleider.
 • 19.40 uur Presentatie Wateroverlast 2015 door heemraad Lies Struik Incl. terugkoppeling maatregelen wateroverlast 2015, vragen en discussie
 • 20.10 uur Presentatie Baggeren door heemraad Lies Struik terugkijken naar baggerseizoen 2015 en vooruitkijken naar seizoen 2016, vragen en discussie
 • 20.40 uur Pauze, gelegenheid voor het bekijken en bespreken van de baggerkaarten en peilbesluitkaarten
 • 21.00 uur Presentatie nieuwe Wegenbeheerprogramma van WSHD door heemraad Piet Robijn, vragen en discussie
 • 21.30 uur Presentatie Waterkwaliteit en gewasbescherming, vragen en discussie
 • 22.00 uur Algemene vragenronde
 • 22.15 uur Borrel en bitterballen

  Gelegenheid voor het bekijken van de baggerkaarten en peilbesluitkaarten en stellen van individuele vragen.

Vragenronde
Tijdens de algemene vragenronde kunt u algemene vragen stellen over waterschap zaken waar u als agrariër mee te maken heeft. Na afloop kunt u specifieke lokale vragen stellen. Vragen die wij niet meteen kunnen beantwoorden, noteren wij en worden via het Waterschapsloket afgehandeld.