Gastles voor het Albeda College

11 februari 2016

SGP-Fractielid Rien van der Boom verzorgde woensdag 10 februari een gastles op het Albeda College, locatie Koningin Julianaweg te Middelharnis. Hij deed dat op verzoek van Frank Taale en Meggan de Boer, 2e jaars studenten aan het Albeda College. De gastles werd gegeven binnen het project: `Politiek en zorg, hoe gaat dat samen.’ Er waren ruim 30 studenten en enkele docenten aanwezig.

Aan de orde kwam de WMO en verstrekking van huishoudelijk hulp als zorg voor ouderen; Jeugdhulp als zorg voor onze jongeren en de Participatiewetgeving als zorg voor onze kwetsbare medemens.

Maatwerk
Rien probeerde zijn presentatie met voorbeelden uit het dagelijks leven te verduidelijken. Hij benadrukte dat er een cultuurverandering moet plaatsvinden van: `Niet recht hebben op….. maar maatwerk voor.` Sturen op resultaat en minder op zorguren en zorgminuten. Meer inzet van eigen kracht en eigen netwerk. Maar ook oog hebben voor zorgmijders, schrijnende gevallen en voor elkaar. Enerzijds als bezuiniging anderzijds omdat mensen, ook ouderen graag zolang mogelijk zelf de regie willen blijven voeren.

De studenten waren uitermate geïnteresseerd en stelden goede inhoudelijke vragen. Diverse studenten gaven aan dat deze gastles hun een beter inzicht had gegeven hoe instellingen, waar zij regelmatig stage lopen, gefinancierd worden en wat de gemeente, een zorgverzekeraar, jeugdinstellingen en anderen daarin betekenen.

Eerder al werd Rien over de ‘zorg en de politiek’ geïnterviewd door Frank en Meggan.