Gemeente en nieuwe eigenaar Fort Prins Frederik slaan handen ineen

26 februari 2016

Het Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat is op woensdagmiddag 17 februari tijdens een executieveiling geveild. De heer Donker uit Rotterdam is de nieuwe eigenaar. De officiële overdracht is in de tweede helft van maart. Daarna gaan de nieuwe eigenaar en de gemeente Goeree-Overflakkee, in overleg met alle betrokken partijen, samen aan de slag om de opdracht van de gemeenteraad uit te voeren en de gewenste situatie te realiseren.

Voortvarend aan de slag
“Het Fort Prins Frederik is een uniek object binnen de gemeente Goeree-Overflakkee, wat kansen biedt voor recreatie en toerisme, zowel lokaal als eiland breed. De gemeente treft in de heer Donker een partij die hetzelfde gewenste eindresultaat nastreeft, namelijk een duurzame exploitatie die recht doet aan de potentiële kwaliteiten van het terrein. Wij zullen daarom zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken”, zegt wethouder Daan Markwat.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Conrad van Nimwegen, Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling via het algemene telefoonnummer 14 0187 of via e-mail: info@goeree-overflakkee.nl.