Gemeente overlegt over kwaliteitsimpuls voetbalvelden

20 februari 2016

Goeree-Overflakkee heeft 13 voetbalverenigingen, die samen over ruim 40 velden beschikken. De regelingen met betrekking tot het onderhoud van de velden en de huurtarieven worden nader bekeken.

Onderhoud en huur
De regelingen voor het onderhoud van de voetbalvelden variëren van het uitvoeren van  werkzaamheden door de gemeente tot het verstrekken van een bijdrage. Meestal voeren vrijwilligers van de verenigingen zelf dan het meeste onderhoud uit. Wat betreft de huren van de sportvelden, hanteerden de vier voormalige gemeenten verschillende tarieven. Inmiddels zijn er diverse overleggen gevoerd om tot een harmonisatie te komen voor onderhoud en huur. In eerste instantie was de insteek om de voetbalverenigingen te ontzorgen met betrekking tot de uitvoering van het onderhoud op en rond de velden. Helaas blijkt ontzorgen toch een dure oplossing te zijn. Daarnaast verwachten de meeste verenigingen de komende jaren problemen met het aantrekken van vrijwilligers.

Toekomstvisie voetbalvelden
In het voorjaar van 2015 kwam het onderwerp kunstgras aan de orde. In de toekomstvisie voetbalvelden Goeree-Overflakkee zijn de investeringskosten van kunstgras en de jaarlijkse onderhoudskosten van kunst- en natuurgras in beeld gebracht. De besturen van alle voetbalverenigingen bekeken de mogelijkheden en de kosten hiervan, in overleg met de gemeente. Aan de hand hiervan gaven de verenigingen aan voor hoeveel natuurgrasvelden en hoeveel kunstgrasvelden men kiest. Om de kosten te drukken is er de mogelijkheid om onderhoudswerkzaamheden, zoals het maaien van gras of het slepen van kunstgras, zelf uit te voeren.

Harmonisatieslag
De harmonisatieslag, waarbij de aanleg van kunstgrasvelden, renovaties van natuurgrasvelden en het onderhoud zijn meegenomen, betekent voor de gemeente een forse investering en voor alle verenigingen hogere kosten dan tot nu toe. De gemeente legt binnenkort, op grond van de wensen van de verenigingen, een voorstel voor aan de gemeenteraad. Tegelijkertijd leggen de besturen van de voetbalverenigingen hun plannen voor aan hun leden.