Nieuw verkeerscirculatieplan voor Middelharnis en Sommelsdijk

3 februari 2016

Binnenkort start de gemeente Goeree-Overflakkee met het ontwikkelen van een nieuw verkeerscirculatieplan voor de kernen Middelharnis en Sommelsdijk. Het ontwikkelen van het plan wordt in twee fasen opgepakt. De eerste fase richt zich op de hoofdwegen van de twee kernen. Bij de tweede fase ligt de focus op de doorstroming, verkeersveiligheid en parkeren in de verschillende wijken. De eerste fase is naar verwachting in juli/augustus 2016 afgerond.

In 2004 is in de voormalige gemeente Middelharnis een verkeerscirculatieplan opgesteld voor de kernen Middelharnis en Sommelsdijk. Dit plan beschreef de maatregelen die nodig waren voor een goede doorstroming van het verkeer voor een periode van minimaal tien jaar. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen in en rondom de kernen, waardoor het verkeerscirculatieplan moet worden geactualiseerd. Ook de toename van het verkeer vraagt om een actualisatie van het huidige verkeerscirculatieplan.

Het nieuwe verkeerscirculatieplan moet gaan zorgen voor een betere doorstroming van het gemotoriseerd verkeer. Daarnaast draagt het bij aan een betere bereikbaarheid van de kernen.

Verkeerstellingen
Als voorbereiding op de ontwikkeling van het verkeerscirculatieplan moet de huidige verkeerssituatie in kaart worden gebracht. Om dit voor elkaar te krijgen, houdt Rho adviseurs van 1 tot en met 14 februari 2016 op verschillende tijden en meerdere locaties mechanische en fysieke verkeerstellingen.

Input ondernemers en inwoners
Bij de ontwikkeling van het nieuwe verkeerscirculatieplan kunnen ondernemers en inwoners meedenken en ervaringen delen over de verkeersituatie in en rondom Middelharnis en Sommelsdijk. Dit kunnen zij doen door deel te nemen aan een klankbordgroep of door online in een applicatie knelpunten te melden. Er worden twee klankbordgroepen samengesteld. Een klankbordgroep voor de eerste fase en een klankbordgroep voor de tweede fase. In de eerste fase krijgen ondernemers een actieve rol in een klankbordgroep. Zij worden hiervoor binnenkort benaderd. In de tweede fase krijgen inwoners een actieve rol in een klankbordgroep. Voor het samenstellen van deze klankbordgroep volgt later nog een aparte oproep. De online applicatie komt in de tweede fase van de ontwikkeling van het verkeerscirculatieplan beschikbaar.