De heer Brooshoofd uit Oude-Tonge ontvangt gemeentepenning

19 maart 2016

Op zaterdagmiddag 19 maart 2016 ontving de J.L.A. Brooshoofd uit Oude-Tonge een gemeentepenning. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte hem deze onderscheiding uit tijdens zijn 50-jarig jubileumfeest.

De heer Brooshoofd is in maart 1966 benoemd als organist in de Hersteld Hervormde Gemeente van Nieuwe-Tonge. Al 50 jaar begeleidt hij de erediensten.
Naast organist zat hij ruim 31 jaar in de zendingscommissie van het plaatselijk Mbuma zendingscomité. Deze stichting werd in 1964 opgericht als een comité ter ondersteuning van het geestelijke en medische werk op de zendingspost in het dorp Mbuma in het toenmalige Rhodesië (het huidige Zimbabwe).

Daarnaast verleent de heer Brooshoofd samen met zijn echtgenote ruim 15 jaar pleegzorg aan diverse uit huis geplaatste kinderen. Enkelen van hen hebben jaren bij hem in huis gewoond, één van hen zelfs bijna 10 jaar.

De heer Brooshoofd kreeg de gemeentepenning tijdens zijn 50-jarig jubileumfeest. Burgemeester Grootenboer-Dubbelman vertelde in haar toespraak dat de gemeente trots is op mensen zoals de heer Brooshoofd. In de huidige samenleving waar iedereen het druk heeft, is het niet vanzelfsprekend om tijd vrij te maken voor vrijwillige taken.