Denk mee over nieuw verkeerscirculatieplan Middelharnis – Sommelsdijk

4 maart 2016

De gemeente Goeree-Overflakkee is gestart met het opstellen van een nieuw verkeerscirculatieplan voor de kernen Middelharnis en Sommelsdijk. De gemeente wil bij het opstellen van het nieuwe plan de inbreng van inwoners gebruiken. Inwoners kunnen meedenken en ervaringen delen door deel te nemen aan een klankbordgroep of door online in een applicatie verkeersknelpunten te melden.

In 2004 is in de voormalige gemeente Middelharnis een verkeerscirculatieplan opgesteld voor de dorpskernen Middelharnis en Sommelsdijk. Door de toename van het verkeer op verschillende wegen en de nieuwe ontwikkelingen in en rondom de kernen is er behoefte aan een nieuw verkeerscirculatieplan. Het nieuwe verkeerscirculatieplan moet gaan zorgen voor een betere doorstroming van het gemotoriseerd verkeer. Daarnaast draagt het bij aan een betere bereikbaarheid van de kernen. Ook de onderwerpen verkeersveiligheid, parkeren en openbaar vervoer komen aan de orde.

Bij de totstandkoming van het nieuwe plan wil de gemeente de inbreng van inwoners gebruiken. Zij weten namelijk als geen ander hoe de daadwerkelijke verkeerssituatie is en waar eventuele knelpunten liggen. Inwoners kunnen op twee manieren hun inbreng geven: door deelname in de klankbordgroep en door knelpunten te melden via een applicatie op de gemeentelijke website.

Aanmelden voor klankbordgroep
Het ontwikkelen van het plan wordt in twee fasen opgepakt. De eerste fase richt zich op de hoofdwegen van de twee kernen. In deze fase krijgen ondernemers, overheden, hulpdiensten en de busmaatschappij een actieve rol.

Bij de tweede fase ligt de focus op de doorstroming, verkeersveiligheid en parkeren in de verschillende wijken. In deze fase wil de gemeente vooral input van de inwoners. Om wensen en knelpunten te bespreken en uitwerkingen vooraf te toetsen, stelt de gemeente een klankbordgroep samen. Inwoners kunnen zich hiervoor aanmelden. De klankbordgroep komt in totaal vier avonden bij elkaar in Middelharnis. De eerste avond vindt plaats op woensdag 30 maart. De deelnemers krijgen hiervoor een aparte uitnodiging.

Naast bewoners bestaat deze klankbordgroep uit een vertegenwoordiging van:

  • Hulpdiensten;
  • Scholen;
  • Ondernemersverenigingen D’n Diek en Oostplaat;
  • Gehandicaptenplatform;
  • Veilig Verkeer Nederland;
  • Fietsersbond.

Voor deze klankbordgroep is de gemeente op zoek naar tien inwoners uit Middelharnis en Sommelsdijk. Geïnteresseerden die namens de lokale bevolking willen meedenken over het plan, kunnen zich tot en met vrijdag 18 maart 2016 aanmelden via r.villerius@goeree-overflakkee.nl, onder vermelding van ‘Aanmelding klankbordgroep VCP’. Bij meer dan tien aanmeldingen wordt een selectie van inwoners gemaakt op basis van spreiding over de dorpskernen. Vermelding van het woonadres in de aanmelding is dan ook nodig.

Online melden verkeersknelpunten Middelharnis en Sommelsdijk
Ook inwoners uit Middelharnis en Sommelsdijk, die niet willen deelnemen aan een klankbordgroep, kunnen hun inbreng geven. Dat kan op www.goeree-overflakkee.nl/vcp. Op deze pagina is vanaf donderdag 10 maart 2016 een link te vinden naar een applicatie waarop knelpunten aangegeven kunnen worden op een kaart van de kernen. Deze gegevens gebruikt de gemeente om het nieuwe verkeerscirculatieplan vorm te geven.