Lezing SGPJFlakkee over principes en compromissen

8 maart 2016

Op vrijdag 18 maart organiseert SGP-jongeren Flakkee een lezing over de vraag of principes en compromissen samengaan. Dr. Patrick Overeem, universitair docent te Leiden, hoopt zijn lezing uit te spreken in Rehobôthkerk te Sommelsdijk.

Gedurende het jaar 2016 werkt dr. P. Overeem aan een groot onderzoeksproject over de ethiek van compromissen. Aan de hand van dit onderzoek gaat hij tijdens de lezing in op vragen als: wanneer is een compromis moreel aanvaardbaar en wanneer niet? Welke soorten compromissen zijn er? Waar hangt de morele kwaliteit van een compromis vanaf?

Dr. Patrick Overeem, afkomstig uit Leiderdorp, is assistent professor bij het instituut Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Hij is medeoprichter van het Centrum voor Publieke Waarden en Ethiek aan deze universiteit en daarnaast secretaris van het Christelijk Conservatief Beraad.

De lezing begint om 19.45 uur. Het adres van de Rehobôthkerk te Sommelsdijk is Olympiaweg 44. Iedereen is van harte welkom!