Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Ouddorp Duin

18 maart 2016

In het verkoop- en informatiecentrum aan de Vrijheidsweg in Ouddorp ondertekenden Frans Tollenaar, wethouder Economie bij de gemeente Goeree-Overflakkee, Alexander den Hollander van Ridderstee Holiday B.V. en Klepperduinen B.V. en Klaas Bruins Slot van Stichting Elk-weer-voorzieningen Ouddorp Duin en Strand Resort Ouddorp Duin, op 16 maart de samenwerkingsovereenkomst Ouddorp Duin. Het doel van de overeenkomst is de waarborging van de openbare toegankelijkheid en afspraken over de kosten van het beheer en onderhoud van  het publieke  deel van de  ‘elk-weer-voorziening’ in Ouddorp.

Stimuleringsregeling Voordelta
In het Integraal Ruimte Programma Goeree-Overflakkee (IRP) bundelden de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee hun krachten om het eiland Goeree-Overflakkee een extra economische impuls te geven. Een voorbeeld hiervan is de gebiedsontwikkeling van Ouddorp Bad; waarvan Ouddorp Duin een onderdeel is.

Op 15 september 2014 verleende de provincie Zuid-Holland een subsidie van maximaal € 2.5 miljoen vanuit de Stimuleringsregeling Voordelta voor realisatie van openbaar toegankelijke voorzieningen in Ouddorp Duin zoals:

– De aanleg en opwaardering van parkeerplaatsen en ontsluiting
– Een centraal plein en shortparking
– Openbare recreatieve voorzieningen zoals een uitkijktoren en speelvoorzieningen
– Publieke elk-weer-voorzieningen zoals een informatiecentrum, een multifunctionele ruimte  en een indoorspeeltuin
– Aanleg van duin- en bostruweel
– Een promenade tussen de parkeerplaats bij het Flaauwe Werk en het centraal plein

Samenwerkingsovereenkomst Ouddorp Duin
Ridderstee Holiday B.V., Klepperduinen B.V., Stichting Elk-weer-voorzieningen Ouddorp Duin, Strandresort Ouddorp Duin B.V. en de gemeente Goeree-Overflakkee legden de uitvoering van de subsidievoorwaarden van de provincie Zuid-Holland op 16 maart in de samenwerkingsovereenkomst Ouddorp Duin vast. Een belangrijke voorwaarde is onder andere dat de publieke voorzieningen openbaar toegankelijk zijn.

“Op de Kop van Goeree, in het bijzonder in Ouddorp, is al jarenlang behoefte aan een elk-weervoorziening. Met Ouddorp Duin wordt hier perfect op ingespeeld”, licht wethouder Frans Tollenaar enthousiast toe. “Seizoensverlenging is een belangrijke motor voor de toeristische ontwikkeling van Ouddorp” vult Klaas Bruins Slot van Stichting Elk-weer-voorzieningen Ouddorp Duin aan. Alexander den Hollander: “Wij als Ridderstay Holiday en Klepperduinen zijn verheugd dat de toeristische sector in Ouddorp nu meer te bieden heeft aan haar gasten en eilanders.