Raadsvergadering 17 maart 2016

11 maart 2016

Op donderdag 17 maart is er weer een raadsvergadering. Deze vergadering is te bezoeken in het Bestuuurscentrum Het Rondeel te Middelharnis, of live via http://goeree-overflakkee.notubiz.nl
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Beeldvormende fase
In de beeldvormende fase worden de Nota’s Mantelzorgbeleid, Ouderenbeleid en Vrijwilligersbeleid 2016-2019 toegelicht en besproken. Vervolgens wordt het Beleidsplan Erfgoed en Cultuur 2016-2020 besproken.

Oordeelsvormende fase
In de oordeelsvorming wordt gesproken over de volgende agendapunten:
– Harmonisatiebeleid voetbalvelden
– Bestemmingsplan Ouddorp Duin
– Akoestische maatregelen sport- en recreatiecentrum De Staver
– Bijdrage NK Wielrennen 2016
– Verordening Blijverslening Goeree-Overflakkee
– Wensen en bedenkingen fusie zwembaden

Besluitvormende fase
In deze fase wordt een besluit genomen over de Wijziging Afstemmingsverordening Participatiewet Ioaw, Ioaz Goeree-Overflakkee.