Schriftelijke vragen m.b.t. problematiek rondom hard water.

26 maart 2016

  • De SGP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld rondom de problematiek van hard water en pleit voor overleg met het waterleidingbedrijf.‘Tijdens het verwarmen van kalkrijk water zal er afzetting van ketelsteen plaatsvinden op het verwarmingselement. Kalk is een zeer goede isolator met als gevolg dat het energie verbruik door de jaren drastisch toeneemt. Als niet tijdig wordt ontkalkt zal ook het apparaat stuk gaan, niet elk apparaat is te ontkalken. Hard water draagt niet bij aan de duurzame ambities van ons eiland. Het zou mooi zijn als er in overleg met het waterleidingbedrijf een volgende stap gezet kan worden in het proces naar een steeds duurzamere samenleving’, aldus raadslid C.G.M. Grinwis.

    Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

  • Is het college bekend met het feit dat het drinkwater dat wordt geleverd aan ons eiland zeer hard is?
  • Is het college bekend met de nadelige gevolgen van hard water op het energie gebruik en de impact op duurzame goederen die gebruik maken van dit water?
  • Is het college het met de SGP-fractie eens dat de nadelige gevolgen van hard water niet meer passen in een samenleving die streeft naar duurzaamheid en energie neutraliteit?
  • Is het college bereid hierover in gesprek te gaan het waterleidingbedrijf?

Antwoord college: 20160525 – Brief college Beantwoording vragen SGP inzake hard water (pdf)