Unieke samenwerking voor een natuurlijke en aantrekkelijke Noordrand Goeree-Overflakkee

18 maart 2016

In het natuurgebied de Scheelhoek in Stellendam ondertekenden donderdag 17 maart de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten de overeenkomst Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee. De vier partijen werken samen aan de gebiedsontwikkeling tussen Middelharnis en Stellendam voor efficiëntere bedrijfsvoering in de landbouw door kavelruil, opwekking van duurzame (wind)energie, aanleg van nieuwe natuur met wandel- fiets- en vaarroutes en innovatieve woningbouw.

Unieke samenwerking
De samenwerkende partijen zijn blij met deze gebiedsontwikkeling waarin verschillende belangen een plek krijgen. Wethouder Ruimte, Wonen en Leefbaarheid, Daan Markwat: ‘’De gemeente is trots op deze unieke samenwerking waarin zowel nieuwe en beleefbare natuur, structuurversterking voor de agrariërs, ruimte voor recreatie, nieuwe woonvormen in de natuur en windmolens in het gebied een plek krijgen. Hiermee kunnen we het economisch draagvlak van de streek vergroten.”

Gebiedsontwikkeling
In het gebied tussen Middelharnis en Stellendam gaan natuur, recreatie, landbouw, energieproductie en wonen elkaar versterken. Gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland “De gebiedsontwikkeling stimuleert de regionale economie en maakt het eiland aantrekkelijker voor toeristen èn inwoners met nieuwe fiets-, vaar- en wandelroutes waardoor van de natuur genoten kan worden. De agrarische sector krijgt kansen voor de versterking van de structuur. “ Bedrijven kunnen bijvoorbeeld uitbreiden door aankoop van overheidsgronden of economischer werken door kavelruil. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor extra inkomsten door het opwekken van windenergie in de windlocatie Noordrand. En ten slotte kunnen bedrijven inspelen op recreatie in het gebied.

Nieuwe natuur
Belangrijk onderdeel van de overeenkomst is de aankoop van gronden grenzend aan de Plaat van Scheelhoek en het Zuiderdiep voor natuur door Natuurmonumenten; ruim 70 hectare landbouwgrond wordt omgevormd tot nieuwe, toegankelijke natuur. Gert de Groot, beheerder Natuurmonumenten: “De uitbreiding van de Plaat van Scheelhoek en de Zuiderdiepgorzen is een enorme verrijking. Hier krijgt unieke getijdenatuur met kreekjes, slikken, schorren en begraasd zilt grasland weer een kans. Zo geeft het trekvogels en trekvissen een nieuwe plek om te leven. Als je de dijk langs het Haringvliet oploopt, heb je straks een panoramisch uitzicht over het Haringvliet, de vogeleilandjes, het uitgestrekte rietmoeras van Scheelhoek, het Zuiderdiep en de achterliggende polders en dijken”. De nieuwe natuur wordt toegankelijk met de fiets, te voet of vanaf het water met een trekpontje, kano of fluisterboot. Ook komen er uitkijkpunten over de Scheelhoek en het Haringvliet. “Door de terugkeer van de overgang van zoet rivierwater naar zout zeewater, kunnen we de verloren oer-Hollandse natuur in het Haringvliet in ere herstellen. Het Haringvliet kan een prachtig natuurgebied worden met iconen als de zeearend en, de steur. Een kruispunt van internationaal belang voor miljoenen trekvogels en -vissen. En dat in combinatie met volop mogelijkheden voor recreatie en kansen voor lokale ondernemers’’, aldus Johan van de Gronden, directeur van het Wereld Natuur Fonds.

De grondaankoop en inrichting maken onderdeel uit van het Droomfondsproject Haringvliet en komen mede tot stand met steun van de Nationale Postcode Loterij. De gemeente Goeree-Overflakkee is verantwoordelijk voor de wandel-, fiets- en vaarroutes in dit gebied. Met de bouw van de Haringvlietsluizen in 1971 werd het Haringvliet definitief afgesloten van de zee. Dit ging gepaard met een verlies aan bijzondere bloemen, planten, vogels, zoogdieren en vlinders. Trekvissen werden belemmerd in hun trek de rivieren op. In 2018 gaan de sluizen op een kier.