Wethouder Tollenaar bezoekt voorleesochtend

8 maart 2016

Maandag 7 maart bezocht wethouder Frans Tollenaar de workshop ‘Voorlezen voor ouders’, bij peuterspeelzaal De Gornet in Ouddorp. De workshop werd verzorgd door de Bibliotheek Zuid Hollandse Delta (BZHD), in het kader van ouderbetrokkenheid bij jonge kinderen, en wordt gefinancierd door de gemeente Goeree-Overflakkee.

Boekenpret
De ouderochtenden op peuterspeelzalen en in groep 1 en 2 van de basisschool, worden georganiseerd vanuit het project Voor- en Vroegschoolse Educatie om de ouderbetrokkenheid bij jonge kinderen te verhogen. Maandag 7 maart werd voorgelezen uit ‘Piep wil oversteken’. Na het voorlezen, waarbij elf ouders van de veertien kinderen aanwezig waren, werd een liedje gezongen dat in het teken van het boek stond en konden de kinderen een stoplicht knutselen. Zowel de kinderen als de ouders waren zeer enthousiast.

Voorlezen is belangrijk
Kinderen die van jongs af aan worden voorgelezen zijn gemotiveerd om te leren lezen, blijken taalvaardiger te zijn, begrijpen teksten beter en hebben meer succes op school dan kinderen die niet voorgelezen zijn. De jeugd heeft de toekomst. Daarom vindt de gemeente Goeree-Overflakkee het erg belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen, welke achtergrond een kind ook heeft. Wethouder Frans Tollenaar: “De gemeente bekostigt, in het kader van het beleid rondom voor- en vroegschoolse educatie (VVE), diverse  instrumenten die een gelijke kans voor ieder kind mogelijk kunnen maken. Naast onder meer Boekenpret en deze voorleesochtenden biedt de gemeente de mogelijkheid om kinderen met een taalachterstand twee dagdelen per week kosteloos extra gebruik te laten maken van de peuterspeelzaal.”

Meer ouderbetrokkenheid
Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta wil samen met de gemeente het succesvolle concept van de peuterochtenden ook in de scholen/instellingen neerzetten. Dorien `t Jong en Stephanie de Kruif, leesconsulenten van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta: “We willen meer ouders bereiken en overtuigen van het belang van voorlezen. Daarom willen wij, in samenwerking met de leerkrachten en pedagogisch medewerkers, peuter- en/of kleuterochtenden organiseren in de groepen. De instellingen, die deelnemen aan Boekenpret kunnen de bibliotheekmedewerkers hiervoor inschakelen”.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het beleid van de gemeente Goeree-Overflakkee op het gebied van  voor- en vroegschoolse educatie, dan kunt u contact opnemen met Karen Tanis,
Beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken, via het algemene telefoonnummer 14 0187 of via e-mail: k.tanis@goeree-overflakkee.nl.