Middelharnis – De WMO Adviesraad Goeree-Overflakkee heeft als motto: “Samenwerken aan een beter Goeree-Overflakkee”. In verband met het periodiek aftreden van de huidige secretaris zijn zij op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde kandidaat die, na een ruime inwerkperiode, de functie van secretaris op zich wil nemen.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet hebben tot doel om iedereen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en te laten meedoen in de samenleving. Jong of oud, met of zonder beperking. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten, maar wil samen met haar inwoners het beleid vormgeven. De inwoners worden vertegenwoordigd in de Wmo-Adviesraad Goeree-Overflakkee. Deze adviesraad geeft het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee, gevraagd en ongevraagd, integraal advies binnen het brede sociale domein.

Wat vraagt WMO?
Als beoogd secretaris bent u maatschappelijk betrokken. U heeft affiniteit met het brede sociale domein en oog voor de belangen van alle doelgroepen. U kunt goed samenwerken en bent communicatief vaardig. U bent in staat het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan kritisch te beoordelen. U kunt systematisch en nauwkeurig werken en beschikt over uitstekende schriftelijke vaardigheden. U kunt en wilt tijd investeren ( ca. 6-8 uur per week) en bent overdag beschikbaar. Uiteraard kunt u met een computer uit de voeten. De Wmo-Adviesraad vergadert ca. 7x per jaar op de dinsdagavond in Middelharnis. De secretaris maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur en participeert in daaruit voortkomende overlegmomenten/vergaderingen. U draagt zorg voor de secretariële ondersteuning zoals opstellen agenda en aanleveren bijbehorende stukken, verslaglegging van vergaderingen, opstellen jaarplan en jaarverslag, archivering enz. U onderhoudt de contacten met o.a. de gemeente en verzorgt de in- en uitgaande post. De raad bestaat uit vrijwilligers. Dit zijn ervaringsdeskundige leden en/of leden met een professionele achtergrond.

Wat biedt WMO?

Zij bieden u de gelegenheid te werken in een inspirerend en enthousiast team van betrokken leden. U kunt rekenen op een ruime inwerkperiode, scholing, een onkostenvergoeding en u krijgt een i-pad in bruikleen.

Solliciteren?
Bent u inwoner van gemeente Goeree-Overflakkee, sociaal betrokken, heeft u werk- en/of ervaringsdeskundigheid op het brede gebied van het sociale domein, bent u een teamspeler en wilt u zich, in principe, voor 4 jaar verbinden aan de adviesraad? Dan nodigen zij u van harte uit te solliciteren! Verdere informatie over de Adviesraad en de vacature kunt u verkrijgen bij de huidige secretaris Wim v.d. Kamp, via tel. (0187-)483953 of via de website van wmo-go.nl.

U kunt reageren tot uiterlijk 17 maart 2016. Uw brief met CV kunt u per e-mail richten aan: info@wmo-go.nl of per post : secretariaat Wmo-Adviesraad Goeree-Overflakkee, Postbus 338, 3240 AH Middelharnis t.a.v. sollicitatiecommissie. De gesprekken vinden plaats in de week van 4 tot 8 april 2016.

Kijk voor meer informatie op de website van wmo-go.nl