Documenten getekend voor aanpak overlast gevende jeugd op Goeree-Overflakkee

7 april 2016

Op woensdagmiddag 6 april zijn de ‘Privacy overeenkomst gegevensuitwisseling Groepsaanpak’ en de ‘Werkafspraken Aanpak Problematische Jeugdgroepen’ ondertekend op het gemeentehuis door burgemeester Ada Grootenboer en Jan Oranje (politie). Namens het Openbaar Ministerie (OM) is de handtekening al eerder gezet.

Bij de ondertekening was ook Elly Winkelman aanwezig. Zij is als Regisseur Jeugd Overlast als projectleider door de gemeente ingehuurd om uitvoering te geven aan de groepsaanpak. Deze aanpak leidt er toe dat verschillende partijen, zoals bijvoorbeeld jongerenwerk, politie, OM, Bureau Leerplicht, hulpverlening en de buitendienst van de gemeente nauw met elkaar samenwerken om deze overlast aan te pakken.

De ondertekening van de afspraken zorgt er vooral voor dat Informatie uitwisseling mag plaatsvinden. “Officieel mag dat niet in verband met de privacy wetgeving, maar doordat wij deze afspraken ondertekenen en doordat het Openbaar Ministerie hier ook onderdeel van is, mogen we vertrouwelijke informatie uitwisselen die kan helpen bij het aanpakken van problematische jeugdgroepen en het terugbrengen van hinder en overlast”, legt burgemeester Ada Grootenboer uit.

De groepsaanpak is een brede aanpak voor overlast gevende jongeren. De politie en diverse gemeenten in Nederland maken hiervan gebruik. De gemeente Goeree-Overflakkee kiest er nu voor om de aanpak gericht in te zetten in Ooltgensplaat. De burgemeester licht toe: ”Overlast komt voor in verschillende kernen op het eiland, maar de situatie in Ooltgensplaat is zodanig dat we het niet meer in het reguliere circuit kunnen aanpakken. Hier is sprake van groepen jongeren die andere inwoners beperken in hun woongenot of hinderlijk aanwezig zijn. Samenwerking op grotere schaal is nodig”.

Bij de gekozen aanpak zijn altijd de gemeente, politie en organisaties voor jeugd- en jongerenwerk betrokken. Afhankelijk van bestaande overlegvormen of de aard van de problemen kunnen hier ook andere organisaties aan gekoppeld worden. Denk bijvoorbeeld aan: de leerplichtambtenaar, Jeugdhulpverlening, de Raad voor de Kinderbescherming, onderwijsinstellingen en het Openbaar Ministerie (OM).