Familie Donker officieel nieuwe eigenaar Fort Prins Frederik

5 april 2016

Woensdag 30 maart 2016 vond de formele eigendomsoverdracht plaats van het Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat. De familie Donker uit Rotterdam is vanaf dat moment de officiële eigenaar. De heer Ivo Donker treedt als vertegenwoordiger van de familie naar voren. “Wij zijn blij met het verwerven van het fort. Daarnaast zijn wij ons bewust van de enorme uitdaging die voor ons ligt om het fort weer terug te laten keren in de harten van de mensen”.

Het Fort Prins Frederik is op woensdag 17 februari 2016 tijdens een executieveiling geveild na het faillissement van de oude eigenaar. Sinds die tijd heeft de familie Donker verschillende gesprekken gevoerd met de gemeente Goeree-Overflakkee en de Vereniging van Eigenaren van het Fort Prins Frederik.

“Wij streven naar een situatie dat het Fort Prins Frederik weer in de armen wordt gesloten door de plaatselijke gemeenschap en dat men weer met plezier een wandeling kan maken over het fortterrein. Daarmee zal het ook voor de huidige recreanten op het fortterrein weer een plek worden waar men trots op kan zijn”, aldus Ivo Donker.

“Samen met de gemeente Goeree-Overflakkee en onze directe buren ter plaatse proberen we in eerste instantie te komen tot een normale en legale situatie waarin de veiligheid gewaarborgd is. Brandveiligheid en de bereikbaarheid voor hulpdiensten zijn hierin essentieel”.

Planning
De eerste werkzaamheden bestaan uit het opschonen van het fortterrein en het verbeteren van de toegankelijkheid. Voor de lange termijn werkt de familie aan een plan om het fort weer duurzaam exploitabel te krijgen. Hierin krijgen de cultuurhistorische kwaliteiten van het fort weer ruimte, hetgeen een degelijk erfgoed verdient. “Door samen te werken met lokale en regionale ondernemers, denken wij te komen tot een verankering van het fort in de markt voor recreatie en toerisme op het eiland”.