Gemeente Goeree-Overflakkee draagt bij aan Energieneutraal 2020

5 april 2016

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn. Naast de vele duurzame initiatieven van ondernemers en inwoners op het eiland, draagt ook de gemeente haar steentje bij. Bij het groot onderhoud van het gebouw van Webego is een nieuwe ventilatie- en luchtbehandeling met warmteterugwinning aangebracht, is het gehele dak extra geïsoleerd, is de dakbedekking vernieuwd en zijn zonnepanelen op het dak aangebracht.

Na de samenvoeging van de vier voormalige gemeenten werd het uitvoeringsbedrijf Wsw onderdeel van de gemeente Goeree-Overflakkee. In het gebouw, waarin het uitvoeringsbedrijf is gevestigd, is in 2014 ook de gemeentewerf van district Midden ondergebracht. Sinds de herindeling heeft de gemeente het Webego-gebouw in eigendom. Het was bijna vijfentwintig jaar oud, waardoor groot onderhoud nodig was.

Besparing
“Bij het onderhoud is vooral gekeken naar energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Zo zorgt de nieuw aangelegde ventilatie- en luchtbehandeling met warmteterugwinning voor veertig procent minder gasverbruik en wekken de zonnepanelen energie op voor omgerekend elf tot twaalf huishoudens”, aldus wethouder Marnix Trouwborst, portefeuillehouder Vastgoed.

Onderzoek
De eerste stappen om het gebouw te verduurzamen zijn gezet. Het komend jaar wordt dit verder uitgebreid door het vervangen van alle verlichting door energiezuinige verlichting en is er de wens om het aantal zonnepanelen op het dak verder uit te breiden. Momenteel onderzoekt de gemeente of het haalbaar is om een grotere installatie op het dak te plaatsen.

Bijdrage
Wethouder Arend-Jan van der Vlugt, portefeuillehouder duurzaamheid, is erg tevreden over deze ontwikkelingen. “Het geeft een goed gevoel om als gemeente zelf schone en duurzame energie op te wekken. Daarbij draagt het bij aan een duurzamere samenleving en onze ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn”.