Gemeente zoekt ouders en jongeren die willen meedenken en adviseren over het jeugdbeleid

13 april 2016

 

De gemeente Goeree-Overflakkee zoekt ervaringsdeskundige ouders of jeugdigen die, vanuit hun ervaringen met jeugdhulp, een bijdrage willen leveren aan het jeugdbeleid van Goeree-Overflakkee.

Verbetering jeugdbeleid
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper. De gemeente Goeree-Overflakkee is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp aan jongeren en hun ouders. Op basis van deze verandering wil de gemeente graag, in samenspraak met inwoners, bekijken welke verbeteringen er doorgevoerd kunnen worden in het jeugdbeleid en de uitvoering daarvan op Goeree-Overflakkee.

Wie zoeken we?
Ouders en jongeren die vanuit eigen ervaringen mee willen denken over mogelijke verbeterpunten van het jeugdbeleid op Goeree-Overflakkee en de uitvoering daarvan. Deze geïnteresseerde betrokkenen vormen vervolgens, bij voldoende interesse, een klankbordgroep. Deze klankbordgroep jeugd komt naar verwachting ongeveer vier keer per jaar bij elkaar.

Wat doet de Klankbordgroep jeugd?
Ervaringen en signalen die ouders en jongeren hebben met betrekking tot de jeugdzorg op Goeree-Overflakkee kunnen in de klankbordgroep gedeeld worden. Wanneer er sprake is van een probleem dat door meerdere inwoners van Goeree-Overflakkee wordt gedeeld, dan wordt dit doorgegeven aan de WMO adviesraad. De WMO adviesraad brengt het probleem vervolgens in tijdens het periodieke overleg met de gemeente Goeree-Overflakkee.

Oproep
Woont u in de gemeente Goeree-Overflakkee en wilt u zich aanmelden voor de klankbordgroep jeugd of wilt u meer informatie? Meld u dan uiterlijk 22 april aan bij Esther Meijer, beleidsadviseur maatschappelijke zaken via het algemene telefoonnummer 14  0187 of per e-mail: e.meijer@goeree-overflakkee.nl.