Gemeenteraad bezoekt kern Ooltgensplaat

2 april 2016

De SGP-fractie van Goeree-Overflakkee vindt het van groot belang om te weten wat er speelt in de kernen. Daarom doet zij actief mee aan de kernbezoeken die de gemeenteraad aflegt aan de kernen op het eiland. op vrijdagmiddag 1 april 2016 heeft een delegatie van raadsleden, burgemeester en wethouders van gemeente Goeree-Overflakkee een bezoek gebracht aan de dorpskern Ooltgensplaat.

De groep werd allereerst rondgeleid door Bram den Exter die, namens de dorpsraad, kort iets vertelde over o.a. de historische gebouwen. Een interessant werkbezoek waar de raadsleden in korte tijd heel wat mooie plekjes te bezichtigen kregen en heel wat informatie ontvingen.

Oeltgen de Pieper
‘Met als vertrekpunt Oeltgen de Pieper, een schipper die op een plaat is neergestreken en daar waarschijnlijk schaapherder is geworden vertrokken we vanaf het `Centrum` richting de Voorstraat. We stonden stil bij de mooie witte Kerk op de kop van de Voorstraat, liepen langs het huis van de Burgemeester/Notaris. Stonden stil bij het Kuiperslot om op de Kaai het fraaie voormalige Raadhuis in ogenschouw te nemen. Via de Molendijk waar we langs het winkeltje in manufacturen van Piet in `t Veld kwamen we bij het historische schoolgebouw en de parkeergarage, de paardenparkeergarage van De Plaet’, zo beschrijft Rien van der Boom de rondleiding.

Dorpsraad
Na de rondleiding werd een kort overzicht gegeven van de activiteiten van de afgelopen jaren. De realisatie van bloembakken, ouderenadvies, vrijwillige zorg en schoolactiviteiten door de dorpsraad heeft geleid tot positieve reacties. En de dorpsraad wil doorgaan met activiteiten, zoals een wekelijkse dorpsrondleiding in de zomermaanden. Daarnaast zijn er plannen om een Havendag voor de jeugd te organiseren. Ook naschoolse activiteiten zijn al een succes. Punten van aandacht voor de toekomst zijn ‘goed contact onderhouden met gemeente’, ‘vervallen momenten opknappen’ en ‘overlast van jongeren gericht aanpakken’.

De burgemeester dankte namens college en wethouders de dorpsraad voor de leerzame rondleiding. De positieve en actieve houding van de dorpsraad wordt zeer gewaardeerd. “De gemeenteraad vindt het belangrijk om alle kernen te bezoeken in de huidige raadsperiode. Enerzijds om nader kennis te maken met de verschillende dorpsraden, anderzijds om extra aandacht te geven aan de afzonderlijke kernen. Dit is het tweede kernbezoek dat werd afgelegd.”

Tekst: S. Nipius / M. van der Boom
Foto: S. Nipius