Imago-onderzoek Goeree-Overflakkee van start

30 april 2016

De komende maanden wordt het imago van Goeree-Overflakkee onderzocht onder haar gasten. Hoe staat Goeree-Overflakkee  bekend en waarom kiezen ze voor het eiland? Komen ze voor een actieve vakantie, denk aan watersporten en fietsen? Genieten ze juist van de mooie kust, stranden en de natuurgebieden? Of is het de cultuur en historie die ze trekt? Daarnaast wordt onderzocht of de ondervraagden op Goeree-Overflakkee zouden willen wonen en waarom.

Het onderzoek moet uitsluitsel geven over de beleving van het eiland onder bezoekers en recreanten. En dient als nulmeting. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt als bouwsteen voor enerzijds de strategie en boodschap van EilandMarketing en anderzijds voor het uitvoeringsprogramma van de toeristische visie die momenteel in de maak is.

Goeree-Overflakkee mijn eiland
Het branden en positioneren van Goeree-Overflakkee is in 2014 van start gegaan onder de noemer EilandMarketing. Met de EilandMarketing en de boodschap ‘Goeree-Overflakkee mijn eiland’ wordt Goeree-Overflakkee gepositioneerd als unieke vakantiebestemming. En als uniek wooneiland waar het ook goed werken is. Wonen en werken in zo’n mooie omgeving is elke dag recreëren. EilandMarketing richt zich op de drie pijlers wonen, werken en recreëren. Met ondernemers en inwoners van het eiland zijn inmiddels diverse succesvolle projecten, initiatieven en campagnes opgestart om het eiland te promoten.

Imago-onderzoek
Het Imago-onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau Right Marktonderzoek. Vanaf de meivakantie gaat dit bureau persoonlijk enquêtes op het eiland afnemen onder enkele honderden bezoekers. Daarnaast wordt er een online onderzoek gedaan in Nederland en een deel van Duitsland en België. Hiermee wordt het imago van het eiland in beeld gebracht, zodat waar nodig de focus in de marketingstrategie bijgesteld of juist versterkt kan worden.

Samen met de buren
De gemeente Goeree-Overflakkee en de gemeente Schouwen-Duiveland voeren het onderzoek in gezamenlijkheid uit. Schouwend-Duiveland staat voor dezelfde vraag vanuit hun marketingstrategie. Het Imago-onderzoek is een voorbeeld van een goede samenwerking met onze buurgemeente, die beide gemeenten kostenvoordeel bij het onderzoek oplevert. De insteek is om het imago-onderzoek in 2018 te herhalen om te bekijken of het imago van Goeree-Overflakkee veranderd (is). Het imago-onderzoek wordt uitgevoerd onder bezoekers en niet onder bewoners.