Vier inwoners Goeree-Overflakkee genaturaliseerd

13 mei 2016

De Nederlandse nationaliteit was op 12 mei 2016 voor vier inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee een feit. Loco-burgemeester Frans Tollenaar overhandigde hen tijdens een naturalisatieceremonie in het gemeentehuis van Middelharnis de besluiten van Nederlanderschap.

Naturalisatieceremonie
Een naturalisatieceremonie is een ceremonie voor mensen die Nederlander worden door naturalisatie of de optieprocedure. Het is een feestelijke bijeenkomst over de betekenis van de Nederlandse nationaliteit, waarbij men stil staat bij de rechten en plichten die bij het Nederlanderschap horen. De inwoners leggen een verklaring van verbondenheid af en krijgen een besluit van verlening van Nederlanderschap.

Nieuwe mogelijkheden
Vanaf het moment dat het Nederlanderschap is verkregen, kunnen de inwoners gebruik maken van de mogelijkheden als stemmen, een Nederlands paspoort aanvragen en ook in andere landen van de Europese Unie wonen en werken.

Vier nieuwe Nederlanders
De nieuwe Nederlanders zijn afkomstig uit Indonesië, Thailand, Afghanistan en Irak. Tijdens een speciale naturalisatieceremonie op 12 mei overhandigde loco-burgemeester Frans Tollenaar aan vier inwoners hun nieuwe nationaliteit. Daarnaast ontvingen zij een attentie als feestelijke afsluiting van de ceremonie.

De loco-burgemeester feliciteerde de aanwezigen van harte en wenste ze veel geluk en plezier toe in de gemeente Goeree Overflakkee.