Goeree-Overflakkee eerste gemeente in Europa met Sheerwind Invelox windinstallatie

24 juni 2016

De gemeente Goeree-Overflakkee en NedPower Green Energy ondertekenden vrijdag 24 juni 2016 een intentieovereenkomst voor het realiseren van een Sheerwind Invelox windinstallatie op Goeree-Overflakkee. Het gaat om een pilot van vijf jaar in een aangewezen plaatsingsgebied voor windenergie op grond in eigendom van de gemeente. Met de realisatie van de Sheerwind Invelox windinstallatie is de gemeente Goeree-Overflakkee de eerste gemeente in Europa en de tweede gemeente wereldwijd, die deze technologie toepast.

De Sheerwind Invelox technologie is een nieuwe manier van energieproductie uit wind. NedPower Green Energy is de Nederlandse licentiehouder van de Sheerwind Invelox Technologie en wil op innovatieve wijze bijdragen aan het vergroten van de hoeveelheid duurzame elektriciteit in Nederland. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de ambitie om in 2020 een energieneutraal eiland te zijn, en zichzelf te onderscheiden op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Door de gezamenlijke ambitie is er contact ontstaan tussen de gemeente en NedPower Green Energy.

Op Goeree-Overflakkee wordt onder meer gewerkt aan het realiseren van een windenergiedoelstelling van 225MW. Bij de behandeling van het windenergiedossier heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om innovatieve technieken op het gebied van windenergie te omarmen. De Sheerwind technologie is tijdens de behandeling in de gemeenteraad diverse malen langs gekomen en is uiteindelijk ook bij naam genoemd in een van de door de gemeenteraad aangenomen moties. Met de ondertekening van intentieovereenkomst voert de gemeente de moties uit.

Wethouder Frans Tollenaar, portefeuillehouder windenergie, is erg enthousiast over deze ondertekening. “Bijzonder dat wij als eerste gemeente in Europa deze Sheerwind Invelox technologie toe kunnen passen op ons grondgebied. Niet alleen past dit binnen de uitvoering van de moties van onze gemeenteraad op het gebied van windenergie, maar het draagt ook bij aan onze ambitie om onderscheidend te zijn op het gebied van duurzaamheid en innovatie”.

Ondertekening intentieovereenkomst
Met de ondertekening is vastgelegd dat beide partijen gaan samenwerken om een pilot met de Sheerwind Invelox technologie voor een periode van vijf jaar te realiseren in het aangewezen plaatsingsgebied voor windenergie in de Van Pallandt Polder op gemeentelijk grondeigendom.

Evaluatie
Na de realisatie evalueren NedPower Green Energy en gemeente jaarlijks de resultaten. Na 4,5 jaar vindt een eindevaluatie plaats van de pilot. Er wordt dan onder meer gekeken naar de geproduceerde energie, de financiële resultaten en de omgevingsaspecten. Op basis van deze gegevens wordt bekeken of de Sheerwind Invelox technologie toekomstbestendig is.