Naturalisatie twee inwoners Goeree-Overflakkee

30 juni 2016

De Nederlandse nationaliteit was op 30 juni 2016 voor twee inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee een feit. Locoburgemeester Frans Tollenaar overhandigde hen tijdens een naturalisatieceremonie in het gemeentehuis de besluiten van Nederlanderschap.

Naturalisatieceremonie
Een naturalisatieceremonie is een ceremonie voor mensen die Nederlander worden door
naturalisatie of de optieprocedure. Het is een feestelijke bijeenkomst over de betekenis van
de Nederlandse nationaliteit waarbij men stil staat bij de rechten en plichten die bij het
Nederlanderschap horen. De inwoners leggen een verklaring van verbondenheid af en
krijgen een besluit van verlening van Nederlanderschap.

Nieuwe mogelijkheden
Vanaf het moment dat het Nederlanderschap is verkregen, kunnen de inwoners gebruik
maken van de mogelijkheden als stemmen, een Nederlands paspoort aanvragen en ook in
andere landen van de Europese Unie wonen en werken.

Acht nieuwe Nederlanders
De nieuwe Nederlanders zijn afkomstig uit Turkije en Azerbajdsjan. Tijdens deze speciale
naturalisatieceremonie overhandigde locoburgemeester Frans Tollenaar de twee inwoners
hun nieuwe nationaliteit. Daarnaast ontvingen ze een attentie voor een feestelijke afsluiting
van de ceremonie.

Frans Tollenaar feliciteerde de aanwezigen van harte: “Vandaag sluiten we het hele proces
met voorwaarden waaraan u moet voldoen voor het Nederlanderschap feestelijk af en staat
u aan het begin van nieuwe mogelijkheden. Gebruik uw mogelijkheden voor een mooie
toekomst!”