Regio vraagt aandacht voor N59 bij vaste commissie Infrastructuur en Milieu

24 juni 2016

Op donderdag 23 juni 2016 overhandigde een afvaardiging van de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland, de Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO) en de Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Recreatieondernemingen (VEERO) een petitie aan de vaste commissie van de Tweede Kamer voor Infrastructuur en Milieu. Met als doel aandacht te vragen voor de N59. Een weg die verkeersonveilig is en waar de doorstroming op punten slecht is, maar ook een weg met potentie. Potentie om hier een duurzame, verkeersveilige weg van voldoende capaciteit van te maken.

Al jarenlang zijn de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en de provincies Zeeland en Zuid-Holland bezig om de N59 met een hogere prioriteit op de agenda van de minister te krijgen. Verschillende onderzoeken hebben plaatsgevonden en tijdelijke en duurzame verbeterpunten zijn in in kaart gebracht.

Doorstroming en verkeersveiligheid
De N59 is ontworpen naar de richtlijnen uit de jaren ‘60. Het is een van de weinige N-rijkswegen die nog enkelbaans zijn uitgevoerd en het is bovendien een van de drukste enkelbaans N-rijkswegen in Nederland. De weg voldoet niet meer aan de hedendaagse omvang en intensiteit van het verkeer. Dit blijkt onder meer uit de slechte doorstroming. Ook de verkeersveiligheid is een heikel punt. Uit statistische gegevens blijkt dat er tot 2028, het jaartal waarop er weer geld beschikbaar is voor het aanpakken van de N59, alleen al op het grondgebied van Goeree-Overflakkee nog achttien verkeersdoden zullen vallen. De regio is van mening dat elke persoon die overlijdt door een verkeersongeval, er één teveel is. Een hogere prioriteit voor het aanpakken van de N59 is dan ook wenselijk.

Financiële bijdrage regio
De regio is bereid om (financiële) bijdragen te leveren aan kansen en oplossingen, als het Rijk meewerkt en de aanpak van de problematiek van de N59 naar voren haalt in de tijd. De provincie Zuid-Holland heeft inmiddels 10 miljoen euro gereserveerd, de gemeente Goeree-Overflakkee en de gemeente Schouwen-Duiveland zijn bereid om samen 1 miljoen euro beschikbaar te stellen en ook de provincie Zeeland bekijkt intern de mogelijkheden voor het beschikbaar stellen van gelden.

Energieneutraal wegennet
Onlangs ontvingen de gemeenten een brief van minister Schultz van Haegen. Hierin beschrijft zij haar ambitie om de infrastructuur nog slimmer en duurzamer te maken en in te zetten op het energieneutraal maken van het wegennet. Op basis van de beschreven uitgangspunten in de brief vormt de N59 een prima project om hieraan qua ontwerp, realisatie en toepassing van nieuwe technieken concreet vorm en inhoud te geven. Gezien de gezamenlijke ambitie van de minister en de regio op het gebied van duurzaamheid en het zeer brede maatschappelijke draagvlak bij zowel ondernemers als inwoners, ligt het voor de hand dat het Rijk samen met de regio de problematiek rond de N59 in een verkenning oppakt.

De regio hoop dat de petitie en de overhandigde onderzoeken nieuwe openingen biedt voor een constructief overleg over en een versnelde aanpak van de N59.