Reactie SGP op brief VKGO

1 juli 2016

Na de laatste raadsvergadering ontving de SGP-fractie een brief van het VKGO waarin naar voren kwam dat het vertrouwen in de SGP werd opgezegd. Aanleiding zou zijn dat de SGP haar afspraken niet zou nakomen rondom toezeggingen voor het steunen van moties. De SGP fractie heeft duidelijk aangegeven en ook schriftelijk bevestigd dat moties in gezamenlijk overleg met de SGP tot stand kunnen komen. Voor het betreffende onderwerp is tevens aangegeven dat de SGP-fractie eerst  de evaluatie wil afwachten. Die afspraak staat! Zowel van gezamenlijk overleg als het afwachten van de evaluatie rondom plan MOOI is de fractie niets gebleken.

Fractievoorzitter van Dam over de ontstane situatie:
‘Door VKGO is het vertrouwen in de SGP opgezegd. Het mag duidelijk zijn dat dit politieke spel niet aan onze spelregels van politiek bedrijven voldoet. Wij houden ons daar verre van! Het klopt dat VKGO al in een vroeg stadium politiek gewin wilde halen uit het dossier circus Belly Wien. Daarbij schroomde de VKGO fractie zich niet om zelfs de positie van onze burgemeester in diskrediet te brengen. Het was toen volgens VKGO zelfs nodig om een aparte raadsvergadering te beleggen. Als fractievoorzitter van de SGP heb ik mijn verantwoording genomen en heb ik een gesprek gevoerd met de fractie van VKGO. Dit deels uit loyaliteit naar onze gewaardeerde burgemeester. Daarbij kloppen een aantal feiten die VKGO aangeeft.  Echter voor wat de moties betreft: Bij de eerste motie hebben we aangegeven dat die in de fractie besproken moest worden. Dat is ook gebeurd en heeft de meerderheid binnen onze fractie niet gehaald. Daarna is er een gesprek geweest met de fractie van VKGO en de SGP begin dit jaar en is afgesproken dat in gezamenlijk overleg met de SGP fractie een motie zou worden opgesteld ten aanzien van plan MOOI. Deze afspraak is overigens de dag daarop ook nog eens schriftelijk in een mail bevestigd.

Het heeft ons dan ook verbaasd dat VKGO zonder nader overleg ons een motie heeft voorgelegd en ook nog voordat de evaluatie van het plan MOOI heeft plaatsgevonden.

Ook VKGO had kunnen begrijpen dat deze handelswijze tot een negatief resultaat zou leiden althans voor wat het steunen van de motie betreft’.