Gemeente en Politie bieden extra dienstverlening aan strandgasten op de Kop van Goeree

1 juli 2016

Op vrijdag 1 juli 2016 gaf wethouder Frans Tollenaar de formele aftrap van het project om de stranden in de gemeente Goeree-Overflakkee schoon, toegankelijk en veilig te houden. Daarnaast werd een informatiebord onthuld voor BeachAlert, een WhatsApp service waarmee strandgasten op de hoogte kunnen blijven van de veiligheid op en rond het strand.

Extra dienstverlening aan strandgasten
Nu het zomerseizoen is begonnen en het langzaamaan drukker wordt op de stranden, start de gemeente weer met de extra dienstverlening aan strandgasten. Gedurende twee maanden zijn mensen die vallen onder de Participatiewet en bezig zijn met een re-integratietraject én mensen met een Wsw-indicatie aanwezig bij de Noordzeestranden van Goeree-Overflakkee. Zij letten erop dat alles ordelijk verloopt, onder meer door toezicht te hebben op de parkeerplaatsen (parkeerwacht), te monitoren op de veiligheid op en rondom de stranden (preventie van diefstal), het opruimen van zwerfvuil en door toeristen te woord te staan. De gemeente biedt hiermee een extra service aan strandgasten.

Mogelijkheden voor arbeidsparticipatie
De werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers van het uitvoeringsbedrijf Wsw en mensen die bezig zijn met een re-integratietraject via de gemeente Goeree-Overflakkee. De gemeente creëert hiermee mogelijkheden voor arbeidsparticipatie. Tijdens het startmoment sprak wethouder Frans Tollenaar de medewerkers toe: “Geweldig dat jullie deze inspanning willen plegen, dat jullie er zijn voor de mensen die hier op bezoek zijn, maar ook dat jullie de nodige hand- en spandiensten verlenen als er iets aan de hand is. Door deze aanpak en door er te zijn, tillen jullie de recreatie op het eiland op een hoger plan”.

De gemeente streeft, samen met ondernemers, een gedegen training en opleiding na, om zo deze mensen meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Bij de deelnemers is er tijdens deze werkzaamheden aandacht voor de ontwikkeling van arbeidsritme en werknemersvaardigheden. Door deze aanpak is er zelfs uitzicht op een reguliere baan op de (lokale) arbeidsmarkt.

Whatsapp service BeachAlert
Op 1 juli is ook een pilot gestart op de stranden van Ouddorp met een Whatsapp service (BeachAlert genaamd). BeachAlert is een pilot van de Nationale Politie in samenwerking met de Ouddorpse Reddingsbrigade, de gemeente Goeree-Overflakkee en SaySimple WhatsApp manager. De pilot duurt tot 30 september. Gedurende deze drie maanden wordt getest of het gebruik van een WhatsAppgroep de veiligheid op en rond de stranden kan bevorderen. Als dit een positief resultaat geeft, wordt BeachAlert ook op andere stranden en bij evenementen ingezet. Door aan te melden via WhatsApp geven strandbezoekers aan mee te willen kijken met de reddingsbrigade en politie als dat nodig is, bijvoorbeeld door uit te kijken naar een vermist kind, dier of verdachte personen of voertuigen. Daarnaast krijgen zij informatie over weer, verkeer en bijvoorbeeld gevaarlijke stromingen langs het strand. BeachAlert is actief tussen 09.00 en 21.00 uur. Wethouder Frans Tollenaar heeft samen met Ron de Milde, Programmadirecteur Communicatie van de politie, het informatiebord onthuld. Frans Tollenaar: “Ik hoop dat veel mensen gebruikmaken van BeachAlert. Op deze manier wordt de veiligheid op en rond onze mooie Ouddorpse stranden vergroot en maken we het met elkaar veiliger.”

Meer informatie
Meer informatie over BeachAlert vindt u op www.politie.nl/pilot-beach-alert.