Gemeente Goeree-Overflakkee meet doorlopend klanttevredenheid

6 juli 2016

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman gaf op woensdag 6 juli het startsein voor een klanttevredenheidsmeting onder bezoekers van het gemeentehuis. In de hal van het gemeentehuis in Middelharnis staat een zuil met touchscreen. Bezoekers kunnen via het touchscreen hun tevredenheid aangeven over de manier waarop zij zijn geholpen. Ook websitebezoekers kunnen hun tevredenheid vanaf nu via de website aangeven. Later dit jaar wordt ook het telefoonkanaal bij het project betrokken.

“Dankzij deze meetinstrumenten zijn we in staat om continu onze klanttevredenheid te meten. Op deze manier kunnen we onze dienstverlening waar nodig aanpassen en zo onze dienstverlening nog verder verbeteren”, aldus burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman.

Zuil met touchscreen
De zuil is een instrument om continu de klanttevredenheid te meten. Via het touchscreen kunnen bezoekers van de balie met smileys aangeven of zij tevreden zijn over de manier waarop zij zijn geholpen en waarom zij tevreden of ontevreden zijn. De gemeente hoopt op deze manier inzicht te krijgen in hoe inwoners de dienstverlening ervaren en waar die eventueel nog kan verbeteren.

Smileys op de website
De smileys staan eveneens op de gemeentelijke website. De gemeente wil graag weten of bezoekers de informatie op de website makkelijk vinden en of die ook duidelijk en volledig is. Ook na het gebruik van e-formulieren komt de mogelijkheid in beeld om de tevredenheid over deze service met smileys aan te geven. Later zal ook de telefonische dienstverlening deel uitmaken van de klanttevredenheidsmeting.

Klant in Focus
De gemeente Goeree-Overflakkee maakt bij de kanttevredenheidsmeting gebruik van de diensten van bedrijf Klant in Focus. Zij kunnen met het meetinstrument GovMetric overheden continu inzicht geven in de kwaliteit van de door hen geleverde producten en diensten zoals deze wordt ervaren door klanten.