Ondernemers, Onderwijs en Overheid willen samenwerkings- en ontmoetingsplek op Goeree-Overflakkee

26 juli 2016

De gemeente Goeree-Overflakkee hecht veel waarde aan een gelijkwaardige, intensieve samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en overheid. Het idee is ontstaan om hiervoor een fysieke samenwerkings- en ontmoetingsplek te creëren op Goeree-Overflakkee. Op deze zogenaamde GO-markt kunnen werkgevers, werkzoekenden, docenten, leerlingen en ambtenaren, die werkzaam zijn op het gebied van re-integratie en de Participatiewet, elkaar vinden en verbinden.

Bijeenkomst
Om de GO-markt vorm te geven vond op dinsdagavond 28 juni een (eerste) bijeenkomst plaats in het Klein Handelsgebouw in Sommelsdijk. Tijdens de avond dachten genodigden vanuit de 3 O’s (ondernemers, onderwijs en overheid) samen na over het doel, de mogelijkheden en de meerwaarde van een GO-markt. Knelpunten en wensen kwamen op tafel, evenals oplossingen en mogelijkheden. Eén punt kwam herhaaldelijk naar voren: er is behoefte aan een centrale plek waar men elkaar op vaste dagen en tijden kan ontmoeten.

Wethouders omarmen ontwikkeling GO-markt
Bij de bijeenkomst waren ook wethouder Gerrit de Jong (Sociale Zaken) en wethouder Frans Tollenaar (Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs) aanwezig. De Jong sprak de aanwezigen aan het begin van de avond toe en deelde zijn droom voor de toekomst: “Eén centrale, makkelijk bereikbare plaats op ons eiland waar ondernemers, onderwijs en overheid elkaar treffen, de lijnen kort zijn en samenwerking efficiënt en doelgericht tot stand komt.” De wens voor de ontwikkeling van een GO-markt is mede ontstaan vanuit de Participatiewet. Het doel is het creëren en invullen van zoveel mogelijk arbeidsplaatsen. Meer (lokale) arbeidsplaatsingen versterkt de zelfredzaamheid van de inwoners en voorkomt een uitkeringsafhankelijkheid. Daarnaast past een GO-markt uitstekend bij de ambitie van de gemeente om samenwerken en samen doen centraal te stellen, waarbij de gemeente initieert, organiseert en faciliteert.

Steun voor eilandelijke arbeidsmarkt
Wethouder Tollenaar sluit de avond af. “De duurzame verbinding tussen Ondernemer, Onderwijs en Overheid is één van de pijlers voor het behouden en ontwikkelen van de eilandelijke economie en de arbeidsmarkt.” Door ervoor te zorgen dat werkgevers, scholen en werkzoekenden elkaar vinden en elkaar verder brengen, ontstaat een win-win situatie. Door onderwijs en werkgevers samen te brengen wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de behoefte in de praktijk. Stage en leer/werkplekken zijn makkelijker in te vullen en jongeren verlaten de opleiding met de juiste vaardigheden waar het bedrijfsleven naar vraagt. Daarnaast blijkt dat ondernemers vaak langdurig blijven zitten met vacatures, terwijl de overheid een divers bestand heeft aan uitkeringsgerechtigden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met een sterker, structureler en frequenter persoonlijk contact is een match sneller tot stand gebracht.