SGP op Oeltgendag Ooltgensplaat

2 juli 2016

De SGP-fractie wil graag weten wat er onder de bevolking leeft en legt daarom regelmatig werkbezoeken af, of is aanwezig op markten. Op zaterdag 2 juli was de SGP-fractie, ondersteund door de bestuursleden van de plaatselijke afdeling, aanwezig op de Oeltgendag in Ooltgensplaat. Veel burgers spraken met de aanwezig SGP-politici.

Burgers kregen van de SGP-ers 5 munten waarmee zij een keus konden maken voor de besteding. Uit 6 beleidsvelden kon een keuze worden gemaakt: veiligheid, zorg, sport, cultuur, economie en woonomgeving. Zorg scoorde het hoogst met op de tweede plaats veiligheid. De SGP-ers nemen de gemaakte opmerkingen mee om die te gebruiken voor de vorming van het beleid.

Fractiespreekuur
Naast het feit dat de SGP-fractie de burgers actief opzoekt, is het mogelijk om gebruik te maken van het fractiespreekuur. De fractievergaderingen worden doorgaans de dinsdag voor de raadsvergadering gehouden. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris van de fractie: pcgrinwis @ sgpgo.nl