vml. Wethouder A.C. Lokker (SGP) Koninklijk onderscheiden

4 juli 2016

Op zaterdagmorgen 2 juli werd de heer A.C. Lokker  benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Lokker was van 1996 tot 2005 wethouder voor de SGP in de vml. gemeente Goedereede. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de onderscheiding uit. Vanwege privéomstandigheden werd de uitreiking tijdens de lintjesregen in april uitgesteld.

De heer Lokker is een man die zijn ambt getrouw vervult binnen de kerkelijke gemeente. Hij was ouderling van de Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp en namens de classis afgevaardigd naar de landelijke synode waar zorg wordt gedragen voor de landelijke aangelegenheden voor het kerkverband. Ook was hij kerkvoogd; hierin vervulde hij ook de rol van secretaris.

Verder was hij lid van de orgelcommissie en voorzitter van de bouwcommissie ten behoeve van de realisatie van een nieuw kerkgebouw in Ouddorp. In zijn werkzame leven was hij van 1996 tot 2005 wethouder van de gemeente Goedereede. Hij was voorzitter van de School met de Bijbel en hij was actief bij de oprichting van de peuterspeelzaal in Ouddorp.
Al met al zet hij zich ruim 30 jaar vrijwillig in voor diverse instanties binnen de samenleving. Vanwege privéomstandigheden werd de uitreiking tijdens de lintjesregen in april uitgesteld.