Beleid duurzaamheid op Goeree-Overflakkee gebaseerd op Rentmeesterschap

17 september 2016

Tijdens de raadsvergadering van 15 september jl. kwam aan de orde de actualisatie van het duurzaamheidsbeleid. Woordvoerder Hendrik Herweijer wees in zijn bijdrage erop dat het gehanteerde begrip Rentmeester goed past bij wat de SGP wil uitdragen.

Herweijer: ‘Mooi dat het beleid is gebaseerd op rentmeesterschap. Een rentmeester draagt zorg voor goederen die niet van hemzelf zijn; hij doet dat in opdracht van de eigenaar. Deze aarde is ook niet ons eigendom. Het is eigendom van God, de grote Schepper van hemel en aarde. Hij heeft de mens de opdracht gegeven om de aarde te bouwen en te bewaren. Dat is een grote verantwoordelijkheid, die ook het duurzaamheidsbeleid moet stempelen’.

Daarnaast wees hij erop dat er  veel begrippen en ‘theorieën’ in de nota staan. ‘Die begrippen en theorieën wijzigen nogal vaak – vaker dan het begrip rentmeesterschap… Met het vaststellen van het duurzaamheidsbeleid doen we uiteraard geen grote uitspraken over die begrippen en theorieën. Verder is het positief dat de focus verbreed wordt, dus dat niet alleen op energie wordt gefocust. Natuurlijk blijft energie een belangrijk onderdeel, maar het is positief dat ook breder wordt gekeken’.

Graag zet de SGP-fractie een streep onder de doelstelling om activiteiten op gebied van duurzaamheid onder de aandacht te brengen, juist ook bij eigen inwoners. ‘Ik krijg bijvoorbeeld regelmatig de vraag: “Komen die waterstofbussen niet meer?” Blijkbaar is daar nog weinig over bekend. De SGP-fractie vindt het prima dat geen gedetailleerd uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. We zijn wel heel benieuwd naar de concrete uitwerking van het beleid. Daar worden we graag periodiek van op de hoogte gehouden. Graag ontvangen we op dit punt een toezegging van de wethouder’, aldus Herweijer.