Dag van de Democratie

10 september 2016

Elk jaar wordt de Dag van de Democratie gevierd. Dit jaar is dat op zaterdag 10 september 2016. Steeds meer gemeenten en provincies geven invulling aan deze dag door het organiseren van activiteiten om de betrokkenheid bij de lokale democratie te vergroten. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee kiest dit jaar voor een focus op de afzonderlijke kernen op het eiland, waardoor er geen speciale activiteit is op de Dag van de Democratie.

Lokale democratie
Voor de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee was de Dag van de Democratie de afgelopen twee jaar aanleiding om op deze dag met de inwoners van de gemeente in gesprek te gaan. Zowel in 2014 als in 2015 is tijdens de Dag van de Democratie een activiteit georganiseerd in de muziektent onderaan het Zandpad in Middelharnis, tijdens het wielerevenement GO Classic. Dit jaar organiseert de gemeenteraad geen activiteit speciaal gericht op de Dag van de Democratie, maar legt de raad de focus op de afzonderlijke kernen op het eiland door het afleggen van bezoeken aan de afzonderlijke kernen en dorpsraden.

Dorpsraden en buurtverenigingen
Een andere vorm van lokale democratie zijn de dorpsraden en buurtverenigingen van de verschillende kernen op Goeree-Overflakkee. Alle kernen, met uitzondering van Middelharnis en Sommelsdijk, hebben een eigen dorpsraad of buurtvereniging. Deze raden en verenigingen behartigen de belangen van de inwoners uit de kernen en zijn een belangrijke gesprekspartner voor de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Maak kennis met de vertegenwoordiging van uw dorp en ga met elkaar in gesprek! Meer informatie over de dorpsraden en buurtverenigingen is te vinden op www.goeree-overflakkee.nl/dorpsraden.

Gast van de Raad
De Dag van de Democratie is een mooie gelegenheid om nog eens extra aandacht te vragen voor het programma ‘Gast van de Raad’. Iedere maand ontvangt de gemeenteraad gasten die voorafgaand aan de raadsvergadering uitleg krijgen van de raadsleden zelf. Bij toerbeurt vertellen de raadsleden over onder meer het werk van de gemeenteraad, de raadsvergaderingen, de politieke verhoudingen in de raad, de rol van de gemeenteraad en de wijze waarop besluiten worden genomen in de gemeente. Iedereen die interesse heeft is hier van harte welkom.

Aanmelden voor het programma ‘Gast van de Raad’ kan op www.goeree-overflakkee.nl/gastvanderaad of via e-mail griffie@goeree-overflakkee.nl. Samen met u wordt een moment van deelname bepaald.