Gemeente Goeree-Overflakkee scoort opnieuw gemiddeld in onderzoek

10 september 2016

Inwoners waarderen de gemeente Goeree-Overflakkee met het rapportcijfer 6,6. Dit rapportcijfer komt overeen met het gemiddelde cijfer van deelnemende gemeenten met een vergelijkbaar inwonertal. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ waar de gemeente dit voorjaar aan deelnam.

“Deze stabiele waardering betekent niet dat we achterover kunnen leunen, want er zijn ook thema’s waar we hoger op willen scoren. Met behulp van een verbeterplan streven we ernaar om deze ambitie te verwezenlijken”, aldus burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman.

Onderzoek ‘Waar staat je gemeente’
‘Waar staat je gemeente’ is een benchmarkonderzoek naar de waardering van de inwoner voor de gemeente. Deze waardering wordt in het onderzoek sinds 2014 gemeten op vier thema’s: woon- en leefklimaat, relatie inwoner-gemeente, gemeentelijke dienstverlening en zorg en welzijn. De uitkomsten van het onderzoek gebruikt de gemeente om prestaties te vergelijken en te verbeteren.

Scores
Op de thema’s woon- en leefklimaat en zorg en welzijn scoort de gemeente Goeree-Overflakkee 2016 bovengemiddeld. Inwoners van Goeree-Overflakkee waarderen het woon- en leefklimaat met een 6,8. Zorg en welzijn krijgt een 6,5. Voor deze scores geldt dat deze hoger zijn dan in gemeenten met een vergelijkbaar inwonertal. Iets minder goed scoort de gemeente op de thema’s relatie inwoner-gemeente en gemeentelijke dienstverlening, respectievelijk een 5,9 en een 6,5. Deze rapportcijfers liggen iets lager dan bij deelnemende gemeenten met een vergelijkbaar inwonertal.

Resultaten onderzoek
De gemeente Goeree-Overflakkee nam in 2013 voor het eerst deel aan het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’. De resultaten van het onderzoek zijn goed te vergelijken met die van andere gemeenten. Het volledige onderzoek staat op de gemeentelijke website www.goeree-overflakkee.nl. Daarnaast publiceert het onderzoeksbureau binnenkort de resultaten op de website www.waarstaatjegemeente.nl.