Keuring en onderhoud ondergrondse containers

10 september 2016

In de periode van 12 tot en met 30 september 2016 krijgen alle ondergrondse containers in de gemeente Goeree-Overflakkee een keuring en onderhoudsbeurt. Dit houdt in dat de ondergrondse huisvuilcontainers bij appartementencomplexen en ondergrondse glasbakken bij supermarkten en in wijken worden schoongemaakt. Daarnaast wordt een aantal containers en betonputten vernieuwd.

Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat het nodig is om de ondergrondse containers enkele uren van de locatie te verwijderen. Als dit het geval is, dan wordt er een tijdelijke voorziening geplaatst door de firma Bronij B.V. uit Heinenoord. De firma Bronij probeert eventueel ongemak tijdens de werkzaamheden zoveel als mogelijk te voorkomen.