Raadslid Erik Ju gaat aan de slag in Malawi

17 september 2016

Vandaag maakte de commissie zending van de Hersteld Hervormde Kerk bekend dat SGP-raadslid Erik Ju benoemd is tot organisatiedeskundige in Malawi. Hij zal daar de synode van de Reformed Presbyterian Church (RPC) adviseren over een toekomstbestendige structuur van het kerkelijk leven. Dit is in overeenstemming met het beleid van de ZHHK om de RPC te begeleiden naar een duurzame vorm van zelfstandigheid.

De heer Ju, gehuwd, is op dit moment werkzaam in het bedrijfsleven. Daarnaast is hij raadslid namens de SGP in de gemeente Goeree-Overflakkee. Hij is kerkelijk meelevend in de Hersteld Hervormde gemeente van Herkingen, waar hij ook als ouderling en kerkvoogd de gemeente dient. In het breed moderamen van de classicale vergadering van de Classis Zuid-West is hij scriba. Zijn vrouw is werkzaam in het onderwijs.

In Malawi werkt de Zending Hersteld Hervormde Kerk nauw samen met de Reformed Presbyterian Church of Malawi, een kerkverband dat ongeveer 220 gemeenten telt. De ZHHK richt zich vooral op het theologisch onderwijs aan voorgangers en evangelisten. Op dit moment is ds. R.J. Oomen werkzaam in Malawi. Hij wordt bijgestaan door Malawiaanse predikanten en tot voor kort door ds. K. Klopstra. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor de uitzending van ds. C.J.P. van der Bas, die als theologisch docent de Bijbelschool in Zomba zal gaan dienen. De verwachting is dat dhr. en mw. Ju in het voorjaar van 2017 worden uitgezonden naar Malawi, waar zij zich zullen vestigen in Zomba. Als voorbereiding op de uitzending zullen zij een opleidingstraject volgen.

De SGP-fractie ziet hiermee een deskundig raadslid vertrekken, maar wenst Erik en zijn vrouw alle kracht en zegen toe om dit werk te gaan doen. Erik zal tot de laatste vergadering van dit jaar actief blijven als raadslid. De komende tijd zal duidelijk worden wie de heer Ju als raadslid zal opvolgen.