Vrijwilligers zijn onbetaalbaar maar er mag wel iets tegenoverstaan.

16 september 2016

Gemeente vraagt vrijwilligers via enquête om informatie over voorkeuren, wensen en behoeften.

Bent u als vrijwilliger actief binnen de gemeente Goeree-Overflakkee? Of bent u werkzaam als vrijwilligerscoördinator? Dan ontvangt u binnenkort een enquête. De gemeente Goeree-Overflakkee gebruikt de enquête om het vrijwilligersbeleid en de dienstverlening aan vrijwilligers te kunnen verbeteren.

“Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving”, geeft wethouder Gerrit de Jong aan. “Op Goeree-Overflakkee zijn heel veel vrijwilligers actief en daar ben ik bijzonder trots op. In alle kernen zijn er mensen die zich vrijwillig inzetten voor een gezonde, sportieve, betrokken, zorgzame gemeente. Daar stellen we als gemeente graag iets tegenover, bijvoorbeeld in de vorm van een blijk van waardering. Maar we willen vrijwilligers ook ondersteunen in hun deskundigheid en voor hen waardevolle informatie aanreiken. We horen daarom graag van de vrijwilligers zelf waar zij behoefte aan hebben. Ik hoop dan ook dat veel van hen medewerking willen verlenen door de enquête in te vullen”.

Enquête
In de enquête komen drie onderwerpen aan bod: waardering, deskundigheidsbevordering en informatiebehoefte. De gemeente Goeree-Overflakkee vindt het belangrijk haar waardering naar alle actieve vrijwilligers op het eiland te uiten en wilt graag weten op welke manier vrijwilligers het liefst gewaardeerd willen worden voor hun inzet en betrokkenheid bij de samenleving. De gemeente biedt vrijwilligers jaarlijks een aantal cursussen aan ter bevordering van de deskundigheid. Om er zeker van te zijn dat het cursusaanbod aansluit bij de behoeften, worden vrijwilligers gevraagd welke cursussen zij relevant vinden. Daarnaast zijn er talloze onderwerpen die voor vrijwilligers interessant zijn. De gemeente kan deze informatie verstrekken of doorverwijzen naar de juiste instantie.

Invullen
Vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren van wie de gemeente beschikt over een e-mailadres ontvangen de enquête in de mailbox. Zij kunnen de enquête digitaal invullen en mailen naar de gemeente. Heeft u geen enquête ontvangen? Dan kunt u de enquête online invullen via www.goeree-overflakkee.nl/enquête. Het is ook mogelijk de enquête te printen en op te sturen of af te geven op het gemeentehuis. Wij ontvangen de ingevulde enquête graag uiterlijk 9 oktober 2016 retour.

Vragen?
Bij eventuele vragen of opmerkingen over deze enquête kunt u contact opnemen met Annemieke het Jonk via a.hetjonk@goeree-overflakkee.nl of Meis Broeders via m.broeders@goeree-overflakee.nl. U kunt ook bellen naar de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0187 (keuze 3).