Begroting 2017 behandeld in gemeenteraad en beschikbaar via app

28 oktober 2016

Het college heeft de begroting 2017 aangeboden aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Donderdag 27 oktober is deze behandeld in de beeldvormende fase om vervolgens tijdens de raadsvergadering van donderdag 10 november vastgesteld te kunnen worden. De nieuwe begroting is al te raadplegen via de Begrotingsapp.

Begroting
In de begroting staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente. De in de kadernota vastgestelde hoofdlijnen zijn in de begroting verder uitgewerkt. De begroting is opgebouwd uit vier programma’s, namelijk de hoofdonderwerpen uit het coalitieakkoord. Vervolgens zijn deze vier programma’s nader uitgewerkt in thema’s. Per thema ligt vast wat de belangrijkste doelen zijn die in het begrotingsjaar gerealiseerd moeten worden. Daarnaast is bepaald hoeveel geld dat thema mag kosten.

Keuzes maken
Net als in een huishouden moet ook de gemeente keuzes maken om ‘rond te kunnen komen’ en een sluitende begroting te kunnen voorleggen aan de raad. In de door het college aangeboden begroting zijn deze keuzemogelijkheden verwerkt.

Provinciaal toezicht
Om voor 2017 opnieuw voor repressief begrotingstoezicht (toezicht achteraf) in aanmerking te komen, dient de begroting structureel en reëel in evenwicht te zijn. Wethouder Trouwborst: “Het was dit jaar geen gemakkelijke klus, maar we zijn er weer in geslaagd de begroting sluitend te maken. Daar was dit jaar wel de inzet van reserves voor nodig. Ook kunnen we een welkome meevaller van het Rijk tegemoet zien”.
 
Begrotingsapp
De Begrotingsapp is een digitale begroting. Het toont alle informatie overzichtelijk als doorklikbare teksten. Video’s en plaatjes maken de begroting visueel aantrekkelijk. De Begrotingsapp is te downloaden via de Apple Appstore (zoek op begrotingsapp). Er is ook een Android versie van de begrotingsapp beschikbaar. De app van Android vindt u in de Google Play Store.
 
Meer informatie
Kunt u geen gebruikmaken van de Apple Appstore of Google Play Store, dan kunt u de Begroting 2017 ook raadplegen via  www.goeree-overflakkee.nl/begroting. Met vragen naar aanleiding van de begroting kunt u contact opnemen met Peter van den Doel, teamleider Financiën, via het algemene telefoonnummer 14 0187.