Begroting 2017 vastgesteld door gemeenteraad

11 november 2016

Donderdagavond 10 november is de begroting voor 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. In deze begroting heeft het college door middel van keuzes een structureel sluitende begroting gerealiseerd. Deze keuzes zijn op voorhand verwerkt in de begroting.

Begroting
In de begroting staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente en is opgebouwd uit vier programma’s: leefbaarheid, aandacht voor jong en oud, versterking van de economie en burger, bestuur en financiën. Deze programma’s zijn hetzelfde als de hoofdonderwerpen uit het coalitieakkoord. Vervolgens zijn de vier programma’s verder uitgewerkt in thema’s. Per thema ligt vast wat de belangrijkste doelstellingen zijn die in het begrotingsjaar gerealiseerd moeten worden. Daarnaast is bepaald hoeveel geld dat thema mag kosten.

Speerpunten
Enkele voorbeelden van de in de begroting opgenomen speerpunten zijn:

  • Uitvoeren van de detailhandelsvisie, waaronder realisatie van leegstandsaanpak, een eiland breed ondernemersfonds en City Center Goeree-Overflakkee 2017
  • Maatregelen in de openbare ruimte, waaronder het uitvoeren van het verkeerscirculatieplan (VCP) Oudorp II, het groenkwaliteitsplan, het beheerplan kunstwerken en het beheerplan openbare verlichting
  • De inrichting van een fysieke en digitale GO-markt waar ondernemers, onderwijs en overheid samenkomen, met als doel het creëren en invullen van zoveel mogelijk arbeidsplaatsen.
  • Ondersteunen van de uitvoering van de SmartWater strategie, welke bijdraagt aan het versterken van de regionale economische ontwikkeling van Goeree-Overflakkee
  • Inzetten op verbreding en verdieping van de samenwerking met inwoners, verenigingen en andere initiatiefpartners op Goeree-Overflakkee.
  • Medewerking verlenen aan de nieuwbouw van Edudelta
  • Opstarten van een project voor buurtbemiddeling
  • Ontwikkelingen voor de aanleg van een turborotonde Middelharnis/Sommelsdijk
  • Groot onderhoud aan de ‘oude’ haven in Stellendam
  • Realisatie kunstgrasvelden
  • Opstellen van het Speelplan Goeree-Overflakkee, betreffende een onderhouds- en vervangingsplan voor speeltoestellen

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat de gemeente Goeree-Overflakkee als doelstellingen voor 2017 heeft vastgelegd en waarvan inwoners in het komende jaar resultaat kunnen zien.

Gemeentelijke belastingen
De lokale lasten, bestaande uit de onroerendzaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing, vallen voor de inwoners van Goeree-Overflakkee iets gunstiger uit dan vorig jaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat de eigenaar van een woning (met een gemiddelde WOZ-waarde) binnen een een- of meerpersoonshuishouden in 2017 niet meer betaalt aan lokale belastingen dan in 2016. De recreatiebelastingen (voor toeristen en forensen) blijven ongewijzigd.

Begrotingsapp
De gehele begroting is te raadplegen via de Begrotingsapp. Dit is een digitale en toegankelijke weergave van de begroting. De Begrotingsapp is te downloaden via de Apple Appstore (zoek op begrotingsapp). Er is ook een Android versie van de begrotingsapp beschikbaar. De app van Android vindt u in de Google Play Store. Kunt u geen gebruikmaken van de Apple Appstore of Google Play Store, dan is de Begroting 2017 in PDF te raadplegen via de gemeentelijke website (www.goeree-overflakkee.nl/begroting).

Meer informatie
De raadsvergadering is na te kijken en te beluisteren via http://goeree-overflakkee.notubiz.nl/. Met vragen naar aanleiding van de begroting kunt u contact opnemen met Peter van den Doel, teamleider Financiën, via het algemene telefoonnummer 14 0187.